Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Medzinárodného cvičenia Samaritánov sa zúčastnili aj dobráci z Korne

Členovia zásahovej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru Korňa sa zúčastnili medzinárodného cvičenia FTX 2013, ktoré sa konalo v obci Plaveč (okres Stará Ľubovňa).

V rámci nadviazanej spolupráce s Asociáciou Samaritánov SR sme vykonali výjazd na toto súčinnostné cvičenie na východe Slovenska. Cvičenie bolo rozdelené na štyri dni a okrem DHZ Korňa sa ho zúčastnili aj Samaritáni zo Slovenska a Rakúska, príslušníci HaZZ, Polícia, Kynologická záchranná brigáda Bratislava, odbor CO a prednosta obvodného úradu Stará Ľubovňa a starosta obce Plaveč.


Zasahujúci záchranári počas celého cvičenia plnili nariadené úlohy i počas noci. Členovia DHZ Korňa sa zúčastnili tohto cvičenia prvý krát, no bez žiadnych problémov sa veľmi dobre začlenili do záchranárskej skupiny SR BETA 2 – tým RESCUE.

Cvičenie rozdelené na jednotlivé etapy malo za účel precvičiť najmä:

  • Spoluprácu so zložkami Integrovaného záchranného systému
  • Precvičenie topografických znalostí s využitím GPS
  • Triage a odsun zranených osôb
  • Vytvorenie, osvetlenie, vykurovanie, prevádzkovanie a stráženie tábora BoO
  • Jazda v kolónach a postup na kontrolných stanoviskách – checkpoint
  • Vytvorenie, prevádzka a poskytovanie stravy záchranárskym týmom
  • Postup v súlade s celosvetovými pravidlami pri vyhľadávaní nezvestných osôb
  • Poskytovanie odbornej zdravotníckej starostlivosti
  • Postup v súlade s celosvetovými pravidlami pri riadení a postupe záchranných prác

Cvičenie pre našich členov Dobrovoľného hasičského zboru, bolo veľmi prínosné nakoľko celá konverzácia prebiehala v anglickom jazyku – tu si aj naši mladý členovia uvedomili, že výučba a zvyšovanie svojich vedomostí v anglickom jazyku je nepochybne potrebné.

Na záver chcem poďakovať usporiadateľom cvičenia, ASBO, BKZB, ASSR a všetkým zúčastneným členom DHZ Korňa za venovaný svoj voľný čas vo verejný prospech. Verím, že po spoločných rokovaniach všetkých strán sa tieto kolektívy stretnú spoločne aj na Kysuciach.

Rastislav Fatura, veliteľ OHZ/DHZ Korňa

Sdílet