Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Statistické informace o zásazích JPO v roce 2006

V roce 2006 výrazně vzrostl počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany. Ve srovnání s předchozími roky se výrazně zvýšil zejména počet zásahů u živelných pohrom a také technických havárií, které se na celkovém počtu událostí se zásahem hasičů podílejí vůbec největší měrou.

Opět se snížil podíl počtu požárů na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany, naopak narostl počet osob usmrcených a zraněných při požárech.

ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

Jednotky požární ochrany zasahovaly v roce 2006 u celkem 108 797 událostí, což je o 12 % (o 11 964 událostí) víc než v předešlém roce 2005. Hasiči tak loni zasahovali u největšího počtu událostí od roku 2002. Na nárůstu počtu zásahů se podílely zejména rozmary přírody – zejména v první části roku 2006.
Nejčastěji hasiči tradičně zasahovali u technických havárií (jde např. o vyprošťování a záchranu osob nebo zvířat, otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích apod.), kterých bylo 49 785. Proti roku 2005 je to nárůst o plných 23 %. Z celkového počtu událostí zásahy jednotek požární ochrany tvořily technické havárie 45,8 %.
Nejvíce těchto případů bylo v Moravskoslezském kraji (11 585 událostí), nejméně v Libereckém kraji (1 053).

Jak rozmanitá je práce hasičů, ilustrují tyto údaje: v roce 2006 jednotky požární ochrany ve 1 344 případech vyprošťovaly osoby z výtahů, v 1 698 případech vyprošťovaly osoby z havarovaných vozidel, ve 316 případech vyprostily osoby z výšky nebo hloubky, hasiči také ve 2 331 případech poskytli předlékařskou pomoc a 576krát museli pracovat ve vodě a pod vodou.

Na nárůstu počtu zásahů hasičů se podílely také živelné pohromy jako jsou povodně, záplavy, sněhové kalamity či větrné smrště (živelné pohromy tvořily 5% z celkového počtu všech událostí) – tyto rozmary přírody trápily zemi zejména v první části roku 2006 (nejvíce zásahů na živelné pohromy bylo v březnu, dubnu a lednu). Jejich počet se proti roku 2005 zvýšil téměř na dvojnásobek na celkem 5 414 událostí, což je nejvíce od roku 2002. Následky živelných pohrom likvidovali hasiči nejčastěji v Jihomoravském kraji (838 událostí) a nejnižší počet byl v kraji Vysočina (18 událostí).
Jednotky požární ochrany likvidovaly v roce 2006 celkem 19 665 požárů, což je nepatrně více ve srovnání s rokem 2005, kdy hasiči zdolali 19 484 požárů. Podíl požárů na veškeré zásahové činnosti jednotek požární ochrany se tak v roce 2006 opět zmenšil na 18,1 %. (podrobněji viz rozbor požárovosti).
Naopak poměrně výrazně poklesl počet dopravních nehod, u kterých jednotky požární ochrany zasahovaly – v roce 2006 jich bylo 18 976, což je pokles o 8 %. Jde zároveň o nejméně zásahů u dopravních nehod od roku 2001. Zatímco první pololetí roku 2006 bylo v tomto srovnatelné s rokem 2005, ve druhém pololetí vyjížděly jednotky požární ochrany k dopravním nehodám výrazně méně než v předchozím roce 2005. Největší pokles byl zaznamenán v červenci a srpnu, tedy po zavedení nového silničního zákona. Nejvíce k dopravním nehodám vyjížděly jednotky požární ochrany ve Středočeském kraji (2 941 událostí), nejméně pak v kraji Karlovarském (638). Hasiči u dopravních nehod bezprostředně zachránili celkem 2 814 osob (nárůst o 438 osob), při zásazích se setkali se 717 usmrcenými osobami a 10 855 zraněnými osobami (pokles o 2 025 osob), jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.
Počet případů úniků nebezpečných chemických látek se zásahem jednotek požární ochrany vzrostl jen mírně na 5 809. Nejčetnější byly úniky ropných produktů (4 644 případů) a úniky plynů a aerosolů (614). U úniků látek zasahovali hasiči nejčastěji v Praze (1 065 událostí), nejméně v kraji Zlínském (121).
Plané poplachy tvořily 7,7 % z celkového počtu událostí, proti loňskému roku vzrostly o 7 % – jednotky požární ochrany tak v 8 409 vyjížděly zbytečně.
Nejvíce planých poplachů bylo ve Středočeském kraji – 1 315, nejméně v kraji Pardubickém – 202.
Jednotky požární ochrany také zasahovaly u 735 ostatních mimořádných událostí, jejich výrazný nárůst byl způsoben případy spojenými s ptačí chřipkou (vyhledávání a sběr mrtvých ptáků). Hasiči rovněž zasahovali u 4 drobných radiačních nehod.


Jednotky požární ochrany zasahovaly nejčastěji v červenci a pak v červnu (jen během těchto dvou měsíců hasiči likvidovali 4 340 požárů a zasahovali u 11 659 tech­nických havárií), nejméně naopak hasiči zasahovali v listopadu a pak v prosinci (zejména díky nižšímu počtu technických havárií).
Pokud vezmeme v úvahu dny v týdnu, pak nejvytíženější byli hasiči v pátek, naopak nejméně často vyjížděli v neděli.
Nejvíce zásahů měly jednotky požární ochrany mezi 16. a 17. hodinou, naopak nejméně mezi 4. a 5. hodinou ranní.


Druh události 2006
Požáry s účastí jednotky PO 19 665
Dopravní nehody 18 976
Živelné pohromy 5 414
Úniky nebezpečných látek 5 809
z toho „ropných produktů“ 4 644
Technické havárie 49 785
Radiační havárie a nehody 4
Ostatní mimořádné události 735
Plané poplachy 8 409
UDÁLOSTI CELKEM 108 797

Následky na zdraví, záchrana, evakuace

V roce 2006 hasiči bezprostředně zachránili nebo z ohrožených prostor evakuovali 15 334 osob, což je o 3 010 více (o 24 %) než v roce 2005. Při zásazích jednotek požární ochrany přišel jeden dobrovolný hasič o život, zraněno bylo 206 hasičů, z toho 137 profesionálních a 69 dobrovolných.
Hasiči se při zásazích setkali s 1 770 usmrcenými osobami. Jednalo se hlavně o pomoc při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Při zásazích poskytli hasiči pomoc celkem 12 962 zraněným osobám (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).


Bezkonkurenčně nejčastěji vyjížděly jednotky požární ochrany v Moravskoslezském kraji, druhý nejvyšší počet zásahů měl Středočeský kraj. Počet událostí vzrostl ve všech krajích, nejvíce v krajích Jihočeském a Pardubickém, naopak jen mírně v krajích Ústeckém a Královehradeckém.

Počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany v krajích v roce 2006

Hl. m. Praha 9 644
Středočeský 12 452
Jihočeský 8 100
Plzeňský 7 389
Karlovarský 3 924
Ústecký 8 601
Liberecký 3 771
Královéhradecký 5 485
Pardubický 5 504
Vysočina 6 758
Jihomoravský 8 192
Olomoucký 7 328
Zlínský 3 539
Moravskoslezský 18 110
CELKEM ČR 108 797

Z celkového počtu zásahů jednotek požární ochrany tvořily zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 68,8 %, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pak zasahují u 22,6 % případů, profesionální jednotky hasičských záchranných sborů podniků měly podíl 7,8 % a jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jiné jednotky požární ochrany podíl 0,8 % na celkovém počtu zásahů jednotek požární ochrany v roce 2006.


Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ Integrovaného záchranného systému. V roce 2006 bylo evidováno 81 036 případů součinnosti jednotek požární ochrany s ostatními složkami IZS, což je nárůst o 3,3 %. Z celkového počtu připadlo na Policii ČR 62,2 %, v 18,9 % případů šlo o Zdravotnickou záchrannou službu a v 10,9 % o obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních zastupitelstvech a dalších.

Počet zásahů jednotek PO (včetně vícenásobných) 129 743

 – z toho jednotek HZS ČR 89 211
jednotek SDH obcí 29 360
jednotek HZS podniků 10 132
ostatních jednotek PO 1 020
Celkový počet usmrcených hasičů 1
Celkový počet zraněných hasičů 394
Počet evakuovaných a zachráněných osob 15 334

Zpracoval: pplk.Ing.Vladimír Vonásek

Pro média upravil: kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet