Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská NEJ v roce 2006

Nejvíce požárů z jednotlivých odvětví hospodářství bylo v roce 2006 v soukromých domácnostech – 2 631 (cca 13 % ze všech požárů), naopak nejmenší počet požárů je evidován v peněžnictví a pojišťovnictví – 14 požárů.

Nejvíce úmrtí při požárech se rovněž odehrálo v soukromých domácnostech – 79. Nejbezpečnější je v tomto ohledu opět oblast peněžnictví, pojišťovnictví, kde v souvislosti s požárem v roce 2006 nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.

Nejvyšší majetkové škody způsobily požáry ve zpracovatelském průmyslu – 618,47 mil. Kč (cca 32 % ze všech škod), naopak v odvětví pošt a telekomunikací požáry způsobily škody jen za 1 mil. Kč.

Nejvíce požárů vzniklo v červenci – celkem 2 654, nejméně naopak v únoru – 1 158.

Nejčastěji hořelo v sobotu a nejméně v pondělí.

K požárům nejčastěji docházelo mezi 16. a 17. hodinou (jen během této hodiny došlo loni k 1 438 požárům). Naopak k nejmenšímu počtu požárů vyjížděli hasiči mezi 5. a 6. hod.

Jednotky požární ochrany zasahovaly nejčastěji v červenci – u 11 652 událostí, nejméně naopak hasiči zasahovali v listopadu – 6 760 událostí.

Nejvytíženější byli hasiči v pátek, naopak nejméně často vyjížděli v neděli.

Nejvíce zásahů měly jednotky požární ochrany mezi 16. a 17. hodinou, naopak nejméně mezi 4. a 5. hodinou ranní.

K dopravním nehodám vyjížděly hasiči nejvíce ve Středočeském kraji (2 941 událostí), nejméně pak v kraji Karlovarském (638).

Nejvíce planých poplachů zaznamenali hasiči ve Středočeském kraji – 1 315, nejméně v kraji Pardubickém – 202.

Nejčastěji vyjížděly jednotky požární ochrany v Moravskoslezském kraji – řešily 18 110 mimořádných událostí, naopak nejmenší počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany měl Zlínský kraj – 3 539.

Požárem s nejvyšší vyčíslenou škodou byl v loňském roce požár v objektu bývalé tiskárny na Praze 2 (31. 7. 2006) – škody na majetku byly v tomto případě vyčísleny na 150 mil. Kč.

Info: MV-GŘ HZS ČR

-wap-
Sdílet