Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborníci školí starosty obcí

Čtyřiadvacet starostů a místostarostů brněnských městských částí se 8. února 2007 na krajském ředitelství HZS Jihomoravského kraje v Brně zúčastnilo odborného školení v rámci vzdělávání v oblasti krizového řízení.

Školení bylo součástí cyklu odborné přípravy, kterou pro starosty ze všech regionů organizuje Jihomoravský kraj v úzké součinnosti s Hasičským záchranným sborem kraje. Cyklus v úterý ve školícím středisku HZS JmK v Tišnově zahájilo dvoudenní školení starostů devatenácti obcí z Vyškovska. V rámci odborné přípravy jsou představitelé obcí školeni ve znalostech požární ochrany, Integrovaného záchranného systému, prevence závažných havárií, ochrany obyvatelstva, zdravotní péče a traumatických plánů, krizového řízení a dalších oblastí.
S jednotlivými tématy je seznamují odborníci z Krajského úřadu, HZS JmK, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, Povodí Moravy, Krajského vojenského velitelství, Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy a Českého hydrometeorolo­gického ústavu.
Součástí odborné přípravy, která je plánována do 28. března, je také analýza rizik na daném území a zdroje ohrožení podle Havarijního plánu Jihomoravského kraje, především objekty s nebezpečnými látkami. Starostové jsou také informováni o Plánech opatření pro případ vzniku mimořádné události, týkajících se objektů v působnosti jejich obcí. Odborníci je rovněž seznamují s materiály, které se týkají problematiky školení a jsou umístěny na webových stránkách HZS Jihomoravského kraje.

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

-wap-
Sdílet