Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

KALENDÁR PODUJATÍ HaZZ

Přinášíme vám ,,KALENDÁR PODUJATÍHasičského a záchranného zboru SR – Február 2007,,.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
Kontaktná osoba:
kpt. Mgr. Ivan Peťko,
tel. 033/5920323, 0908/786910, e-mail: petko@kr-trnava.sk

Tlačová beseda Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k vyhodnoteniu roka 2006 v oblasti zásahovej činnosti, požiarovosti, štátneho požiarneho dozoru, činnosti koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, čerpania eurofondov.
Dátum: 14. február 2006 o 08.30 h
Miesto: zasadačka krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave na Vajanského ul. č. 22 v Trnave
Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Ivan Peťko, tel. 033/5920323, 0908/786910,
e-mail: petko@kr-trnava.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch:

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky

Dátum: podľa požiadaviek predškolských a školských zariadení
Miesto: hasičská stanica Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch
hasičská stanica Hasičského a záchranného zboru v Hlohovci
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Peter Macek, tel.: 033/7761168


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici:

Návštevy žiakov stredných a základných škôl (Odbornú stránku akcií budú zabezpečovať velitelia družstiev).

Dátum: počas polročných prázdnin
Miesto: hasičská stanica Hasičského a záchranného zboru v Holíči
Kontaktná osoba: plk. Ing. Ondrej Hurbanis, tel.: 034/6684512


Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Kontakt: mjr. Bc. Marián Škola, tel.: 041/7072 233

Výtvarná súťaž „Hasiči očami detí“ určená pre deti materských a základných škôl (v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR)

Dátum: Od februára môžu deti zasielať svoje práce
Kontaktné osoby:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove
kpt. Mgr. Tarčáková 0907/803673,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
pplk. Ing. Harkabuzík 043/5812322


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

Porada so starostami obcí k aktuálnej problematike ochrany pred požiarmi

Dátum: 8. týždeň
Miesto: OR HaZZ Ružomberok)
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Husárik, tel.: 044/4304403


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Besedy a exkurzie pre deti materských a základných škôl

Dátum: priebežne podľa požiadaviek škôl
Miesto: hasičská stanica Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline,
Kontaktná osoba: pplk. Ing.Belohorec, tel.: 041/7072330
Sdílet