Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

P O Ž Á R Y v roce 2006

V roce 2006 vzniklo v České republice celkem 20 262 požárů s účastí i bez účasti jednotek požární ochrany, což je zhruba stejně jako v předchozím roce 2005. Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru již tradičně patří nedbalost dospělých.

Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru již tradičně patří nedbalost dospělých (13,6 % z celkového počtu požárů) – zejména při kouření a manipulací s otevřeným ohněm – a technické závady (15 %). Stále vysoký bohužel zůstává počet úmyslně založených požárů – těch bylo v roce 2006 celkem 1 455, což je nárůst o 11 % a nejvyšší číslo od roku 2003. Výrazně narostl i počet požárů kvůli nedbalosti dospělých (o 16 %) a samovznícením
(o 13 %), rostl i počet požárů způsobených technickými závadami, závadami komínů, samovznícením a výbuchy. Naopak poklesl počet požárů způsobených hrou dětí s ohněm, závadami topidel, dopravními nehodami a blesky.
O téměř ¼ poklesl počet neobjasněných požárů, které tvořily zhruba 7 % ze všech požárů. Tento pozitivní trend je důkazem kvalitní práce příslušníků HZS ČR působících v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů.

V roce 2006 se výrazně zvýšily přímé škody způsobené požáry, ty dosáhly částky
1,934 mld. Kč (nárůst o téměř 300 mil. Kč, tedy o 18 %). Díky zásahům jednotek požární ochrany byly před zničením uchráněny majetkové hodnoty ve výši 9,182 mld. Kč, což je o 2,072 mld. Kč více než loni. Výši škod ovlivnily velké požáry se škodou nad 1 mil. Kč, kterých bylo v roce 2006 celkem 297.

Nejvíce požárů vzniklo – a to s velkou převahou – v červenci (celkem 2 654), nejméně naopak v únoru – (1 158). Podle dnů v týdnu hořelo nejčastěji v sobotu a nejméně v pondělí. Nejčastěji k požárům docházelo mezi 16. a 17. hodinou (jen během této hodiny bylo loni ohlášeno 1 438 požárů).

V roce 2006 přišlo při požárech o život celkem 144 osob (v roce 2005 to bylo 139 osob). Celkem 919 osob pak při požárech utrpělo zranění (v roce 2005 – 914 zraněných).

Tragický byl zejména počátek roku, kdy během ledna při požárech zemřelo 18 osob
(77 zraněno) a v únoru dokonce zemřelo 26 osob (vůbec nejvíce za celý rok, 65 osob zraněno). Za první čtvrtletí roku 2006 při požárech přišlo o život celkem 59 osob, což je 41 % ze všech úmrtí. V listopadu při požárech zemřelo 18 osob (71 zraněno), naopak příznivě se situace vyvíjela v letních měsících – v červnu při požárech nezemřel nikdo a v červenci 3 osoby.
Pro srovnání: v roce 2005 byl v tomto směru nejtragičtější listopad – při požárech tehdy zemřelo 18 osob, v říjnu pak 16 osob.

Nejvíce usmrcených při požárech bylo evidováno v hl. m. Praze – 26, nejméně ve Zlínském kraji – 3. Nejvíce zraněných osob při požárech pak bylo ve Středočeském kraji – 138, nejméně v Karlovarském kraji – 21.

Nejčastější příčiny požárů s tragickými následky v roce 2006:
- kouření: 869 požárů, 23 usmrcených osob a 78 zraněných,
- nesprávná obsluha topidla: 149 požárů, 14 usmrcených, 29 zraněných
- používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání: 350 požárů, 13 usmrcených, 63 zraněných
- dopravní nehody: 175 požárů, 26 usmrcených, 101 zraněných
- sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc: 25 požárů, 13 usmrcených, 13 zraněných

Z celkového počtu 144 usmrcených osob při požárech bylo:
 – 5 dětí do 15 let (v roce 2005 – 6),
 – 112 osob ve věku od 15 do 60 let (v roce 2005 – 95),
- 26 osob ve věku nad 60 let (v roce 2005 – 35),
zemřel i jeden hasič (v roce 2005 to byli 3 hasiči) – člen jednotky sboru dobrovolných hasičů Český Dub (Liberecký kraj) zemřel dne 17. ledna 2006 na stanici při výjezdu k požáru.

Statistické údaje potvrzují, že nejtragičtější následky mívají požáry v soukromých domácnostech – v roce 2006 při nich zemřelo 79 osob (54,7 % ze všech úmrtí při požárech) a dalších 401 bylo zraněno (43,6 %). Přitom požáry v domácnostech činily jen 12,98 % (2 631) z celkového počtu požárů, majetkové škody způsobené požáry v domácnostech dosáhly hodnoty 323,24 mil. Kč. Druhou oblastí, kde nejčastěji docházelo k požárům, byla doprava.
K nárůstu počtu požárů, usmrcených i zraněných došlo v odvětví pohostinství a ubytování. Zatímco v roce 2005 zde došlo k 226 požárům, při kterých přišel o život 1 člověk a dalších 27 bylo zraněno, v roce 2006 těchto požárů již bylo 322 a zemřelo při nich 9 osob, dalších 38 bylo zraněno.

Pokud vezmeme v potaz členění požárů dle objektu vzniku, pak nejtragičtější požáry se odehrávaly v rodinných domech – zde vzniklo celkem 1 415 požárů, při nichž 38 lidí zemřelo a 140 bylo zraněno (v roce 2005 to bylo 29 usmrcených, 154 zraněných), v objektech bytového domovního fondu došlo k celkem 2 069 požárům, při kterých bylo 30 osob usmrceno a 250 dalších zraněno (2005 – 34 usmrcených, 264 zraněných). V objektech pro společné ubytování a rekreaci vypuklo celkem 351 požárů, při nichž 12 zemřelo a 42 bylo zraněno (2005 – 5 usmrcených a 41 zraněných).
K požárům nejčastěji dochází v dopravních prostředcích a pracovních strojích, volných a skladovacích plochách (mimo budovu), absolutně nejvíce je však odpadů a odpadních produktů – tyto požáry však zpravidla nezpůsobují velké majetkové škody.

Netragičtější požáry v roce 2006

2.2. – požár bytu, Praha 11
Při požáru zemřely 3 osoby, čtvrtý zemřel po skoku z okna. Zraněno bylo 8 osob
Požár zničil několik bytů.
Škoda: 2 000 000 Kč
Příčina: úmyslné zapálení

30.11. – požár statku, Jakubovice na Orlickoústecku
Usmrceny 4 osoby (z toho 3 děti)
Příčina: nedbalost při používání tepelného spotřebiče

25.8. – požár bytu, Praha 4
usmrceny 2 osoby
zraněny 3 osoby
Příčina: výbuch par hořlavé kapaliny
Škoda: 2 mil. Kč

14.3. – požár ubytovny, Praha 5
Nad ránem zachvátil oheň ubytovnu
ve Zličíně. Hasiči v troskách budovy
nalezli tři mrtvé osoby. Další 2 byly zraněny
Škoda: 500 000 Kč


7.2. – požár ubytovny, Mochov
Usmrceny 3 osoby
Škoda: nebyla vyčíslena

31.1. – dopravní nehoda s požárem vozidla, Praha 8
při dopravní nehodě 3 vozidel uhořely 3 osoby

18.2. – výbuch plynu v restauraci, Praha 5
Výbuch zemního plynu v restauraci
U Arbesa v Praze 5 zničil činžovní
dům. Dva lidé zemřeli, dvě osoby byly zraněny.
Škoda: 20 000 000 Kč
Nasazeno: 139 hasičů, 7 psovodů se psy, ZZS
Zásah trval téměř 18 hodin

Komplikované požáry

22.7.- požár 25 ha lesa ve skalnaté nepřístupné oblasti Národního parku České Švýcarsko u Jetřichovic, okr. Děčín. (Největší lesní požár v ČR od roku 2003)
Příčina – kouření.
Škoda – 2 300 000 Kč.
Likvidace požáru trvala 8 dní a účastnilo se jí na 900 hasičů z 41 jednotek požární ochrany, použito bylo také letecké hašení.

8.2. – požár v garážích Poslanecké sněmovny, Praha
Zničena 4 auta, další vozy byly poškozeny žárem.
Škoda: 10 000 000 Kč

Největší požáry (se škodou 50 mil. Kč a vyšší)

22.4. Tři skladovací haly zahradnických potřeb a nábytku firmy NOELL a.s., Vraňany, okr. Mělník.
Příčina: vznícení od otevřeného ohně při pálení odpadu.
Škoda: 60 000 000 Kč.

15.7. Výrobní hala firmy CNM TEXTIL, a.s., Oskava, okr. Šumperk.
Příčina: technická závada a následné vznícení textilií.
Škoda: 50 000 000 Kč.

31.7. Bývalá tiskárna v rekonstrukci firmy EUROPRINT a.s., Praha 2.
Příčina: úmyslné zapálení.
Škoda: 150 000 000 Kč.

17.10. Výrobní hala a sklad s polyuretanem firmy NEOCHEM PLUS s.r.o., Šardice, okr. Hodonín.
Příčina: v šetření.
Škoda: 100 000 000 Kč.
Zraněny: 3 osoby.

20.12. Tržnice EXCALIBUR CITY s.r.o., Chvalovice, okr. Znojmo.
Příčina: zanedbání bezpečnostních předpisů při manipulaci se zábavní pyrotechnikou.
Škoda: 100 000 000 Kč.
Zraněny: 2 osoby.


Zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek

Pro média upravil: kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Statistické tabulky požárovosti za rok 2006 si můžete stáhnout zde

Ilustrační foto: Radek Krahulík – HZS hl.m.Prahy

-wap-
Sdílet