Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požáry tvořily šestnáct procent z událostí řešených hasiči v roce 2006

V období od 1. ledna do 31. prosince 2006 došlo v Plzeňském kraji ke vzniku celkem 7 492 událostí, což je o 1 203 více než v předchozím roce.

Nejčastěji, ve 3 220 případech, se jednalo o technické havárie, což je 43 % z celkového počtu událostí, v 1 480 případech se jednalo o dopravní nehody, což je 20 % z celkového počtu událostí a v 1 223 případech se jednalo o požáry, což je 16 % z celkového počtu událostí. Pokud jde o další události, ve 470 případech se jednalo o úniky nebezpečných chemických látek (6 % z celkového počtu událostí), ve 445 případech se jednalo o živelnou pohromu (6 % z celkového počtu událostí), ve 436 případech se jednalo o plané poplachy (6 % z celkového počtu událostí) a ve 218 případech o ostatní mimořádné události.

Při požárech bylo usmrceno sedm osob, z toho šest ve věku 15–60 let a jedna osoba starší 60 let. Zraněno pak bylo 45 osob, z toho jedna osoba mladší 15 let, 43 osob ve věku 15–60 let a jedna osoba starší 60 let.

Při 1 223 požárech vznikla přímá škoda 82 013 500 korun a včasnými a účinnými zásahy hasiči uchránili hodnoty ve výši 230 501 900 korun. V porovnání s rokem 2005, kdy došlo k 1 198 požárům, je to navýšení o 25 požárů, to je o 2,0 %. Ke snížení proti roku 2005 došlo u výše škod, a to o 131 877 100 k­orun, o 61,7 %. Pro porovnání, škody v roce 2005 dosáhly výše 213 890 600 korun. V celkovém počtu požárů jsou zahrnuta i prověřovací cvičení požárních jednotek a požáry bez účasti požárních jednotek.

Nejvíce požárů, 752, zaznamenal Územní odbor Plzeň (území okresu Plzeň – město – 399, území okresu Plzeň – sever – 224 a území okresu Plzeň – jih – 129 požárů). Na druhém místě v počtu požárů se umístil okres Tachov a na třetím okres Klatovy. Největší podíl na celkovém množství požárů měly požáry se škodou menší než deset tisíc korun, kterých bylo 904. Následovalo 256 požárů se škodou 10 000 – 250 000 Kč, 41 požárů se škodou 250 000 – 1 mil. korun a 22 požárů se škodou nad milion korun.

Nejvyšší počet požárů je na objektech v soukromém vlastnictví, u akciových společností a společností s ručením omezeným. V počtu požárů podle objektu vzniku je nejpříznivější situace u objektů pro služby (jeden případ), budovy sociálního zabezpečení (dva případy), administrativní budovy (šest případů). Naopak nejvíce požárů vzniklo v oblasti odpadů (269 případů), v lesních porostech (93 případy), v bytovém domovním fondu (92 případy), na zemědělských plochách (65 případů) a v rodinných domech (97 případů).

Pokud jde o přehled počtu požárů podle příčin, bylo v roce 2006 nejvíce požárů tzv. dále nešetřených, a to 547. Jedná se o požáry vraků motorových vozidel, skládek odpadů apod., pokud současně nedošlo ke škodám na majetku nebo ohrožení životů a zdraví. Ve 168 případech byla na vině technická závada, v 77 případech kouření, ve 113 případech se jednalo o úmysl, kdy nebyl pachatel zjištěn, v 5 případech o úmysl se zjištěným pachatelem, v 11 případech bylo na vině samovznícení a ve 13 případech se jednalo o následný požár po dopravní nehodě.
Nejvyšší škodu, 3 397 000 korun, způsobil v oblasti Plzeň – město dubnový požár dílny na přípravu chemických produktů v Plzni. Příčinou požáru byla nedbalost – nedodržení bezpečnostních předpisů při manipulaci s hořlavými chemickými látkami. Druhým požárem z hlediska výše škody v tomto okrese byl lednový požár bytu ve II. NP dvoupodlažního obytného domu v ulici U Velkého rybníka v Plzni. Příčinou požáru se škodou 2 350 000 korun byla technická závada – proudové přetížení elektrického obvodu.V oblasti Plzeň – jih způsobil nejvyšší škodu – 2 250 000 korun požár halového seníku v k.ú. Horšice. K požáru došlo v září a jeho příčinou byla hra dětí. Druhým požárem s nejvyšší škodou byl únorový požár nákladního automobilu po dopravní nehodě u železničního přejezdu u nádraží Dobřany. Ke vznícení vozidla došlo následkem dopravní nehody – pravděpodobně mikrospánek řidiče. Jedna osoba byla při této události usmrcena. Škoda byla vyčíslena na dva miliony korun.
V oblasti Plzeň – sever způsobil nejvyšší škodu požár lesního přibližovacího traktoru v k.ú. Chříč. Ta byla vyčíslena na tři miliony korun. Příčinou požáru byla technická závada – netěsnost hydraulického rozvodu a následné vznícení oleje od horkých částí motoru.
Největším požárem z hlediska škody na území okresu Domažlice byl červnový požár tržnice v České Kubici, části Horní Folmava, majitel vietnamský občan. Škoda tu byla vyčíslena na 3 500 000 korun. Příčinou požáru byla nedbalost – nedodržení bezpečných vzdáleností elektrických přímotopů od hořlavých materiálů. Škodu dva miliony korun způsobil červencový požár velkokapacitního skladu sena. Příčinou požáru byl úmysl. Pachatel tohoto požáru byl zjištěn.
Největším požárem z hlediska škody na území okresu Klatovy byl červencový požár velkokapacitního skladu sena v Hartmanicích. Škoda tu dosáhla výše čtyř milionů korun. Příčinou požáru bylo samovznícení sena. Škodu 1 500 000 korun způsobil listopadový požár hospodářského objektu a osobního automobilu. Příčinou požáru byla technická závada – elektrický zkrat na akumulátoru osobního automobilu zaparkovaného v hospodářském objektu.
Největším požárem z hlediska škody na území okresu Rokycany byl únorový požár bytového domu ve městě Zbiroh – Švábín. Škoda zde dosáhla výše 8 600 000 korun. Příčina požáru se stále šetří. Pravděpodobně se jednalo o nedbalost uživatelky jednoho z bytů při používání elektrického tepelného spotřebiče. Škodu 2 500 000 korun způsobil listopadový požár v objektu golfové akademie v obci Darová. Příčinou požáru byl úmysl. Pachatel nebyl dosud zjištěn.
Největším požárem z hlediska škody na území okresu Tachov byl požár nákladního automobilu na 148,5. km dálnice D5. K požáru došlo v září a škoda dosáhla výše 3 300 000 korun. Příčinou požáru byla technická závada na turbokompresoru vozidla. Škodu 1 700 000 korun způsobil lednový požár dvou autobusů ve Stříbře. Příčinou požáru byla technická závada – elektrický zkrat nebo přechodový odpor v elektroinstalaci motorového prostoru autobusu.
V roce 2006 uložili příslušníci HZS Plzeňského kraje celkem 105 blokových pokut v celkové částce 42 tisíc korun. Nejčastěji hořelo v červenci (179 požárů), v květnu (127 požárů) a v září (121 požár). Nejméně pak hořelo v lednu.


Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško

Ilustrační foto: http://2a.hasicido.cz

-wap-
Sdílet