Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zlínští trénují ve ztížených podmínkách

Všichni sloužící zásahoví hasiči ze Zlína, Otrokovic, Luhačovic, Slavičína i Valašských Klobouk se postupně vystřídají při specializovaném cvičení v jednom z typických domků T. Bati.

V měsíci únoru byla zahájena série cvičení pro všechny směny profesionálních hasičů ze všech stanic na Zlínsku.

Cílem cvičení je záchrana osoby z hořícího rodinného domu, který je kompletně zakouřený. V nulové viditelnosti musí hasiči včas najít ukrytou osobu nebo figurínu v domě a vynést ji ven. Instruktoři výcviku přitom využívají všech možností, jak hasičům ztížit hledání. K ukrytí osoby proto využívají různých zákoutí v domě, nábytku, výklenků apod. Zásahová jednotka přitom vůbec neví, kde se v domě osoba skrývá a průzkum je veden ve všech místnostech, včetně sklepních prostor.

Druhá část cvičení je věnována praktickému nácviku používání termokamery. Toto speciální a velmi drahé zařízení pomáhá nejen odhalit ohniska požáru, ale významně přispívá k urychlení nalezení osob v domě. V zakouřeném prostoru se hasiči učí rozlišovat na kameře teploty při hoření, teploty zahřátých předmětů a siluety, odhalující člověka.

Dne 13. 2. 2007 si cvičení vyzkoušela směna B ze stanice Otrokovice, která ráno ukončila výkon služby a přesunula se do Zlína na cvičení. Před vniknutím do domu dostali hasiči jen stručnou informaci o úkolu a vše ostatní už bylo na nich. Cvičení přihlížel ředitel odboru IZS a služeb Ing. Hynek Marák, velitel stanice Zlín Ing. Bogdan Bocek, velitel stanice Otrokovice Ing. Jaroslav Olbert a pracovník pro školení a výcvik hasičů Ing. Petr Materna.

Hasiči pronikli do domku v dýchacích přístrojích a na kolenou začali s průzkumem. Jednotka se rozdělila a postupně po hmatu prohledávala celý dům. Po několika minutách byla nalezena ukrytá osoba a hasiči ji vynesli ven. Současně bylo do domu nataženo vodní vedení pro uhašení požáru.

Reakce a zkušenosti hasičů po skončení cvičení jsou zajímavé a poučné. Hasiči nejvíce ocenili možnost vyzkoušet si termokameru, která urychluje nalezení osoby. Zadýmení domu bylo stoprocentní a někteří z hasičů si tak vůbec poprvé vyzkoušeli podmínky nulové viditelnosti. V praxi se totiž taková situace stává jen výjimečně, protože u podlahy téměř vždy zůstává malý prostor s lepší viditelností, který usnadňuje pátrání. Hasiči navíc nemohli použít přetlakovou ventilaci k odvětrání domu, a tak studený filmařský dým zůstával uvnitř i přes otevřená okna. Další ztěžující podmínkou cvičení byla absence vysílaček a nemožnost efektivní komunikace mezi zasahujícími hasiči.

Dosavadní výsledky ze cvičeních jsou důležité pro další výcvik a zdokonalování zásahové taktiky. Zjištěné časy jsou pouze orientační, protože v jednotkách jsou rozdíly ve velení zásahu, rozdělení úkolů v jednotce, různé taktiky postupu hledání a faktor ukrytí hledané osoby.

podmínky cvičení

1. plná ochrana hasičů
dýchací technika
vzájemná komunikace vysílačkou
použití termokamery
přetlaková ventilace

průměrný čas nalezení osoby

do 2 min.

poznatky

plně vybavený hasič je schopen i v podmínkách nulové viditelnosti zachránit osobu z domu ve velmi dobrém čase, vysoká pravděpodobnost záchrany lidského života

2. plná ochrana hasičů
dýchací technika
vzájemná komunikace vysílačkou
přetlaková ventilace

do 4 min.

absence termokamery v jednotce prodloužila čas nalezení hledané osoby, při cvičení se potvrdila její účelnost

3. plná ochrana hasičů
dýchací technika
vzájemná komunikace vysílačkou

6 min.

absence použití přetlakové ventilace k rychlejšímu odvětrání zakouřených prostor se projevila i na čase nalezení osoby

4. plná ochrana hasičů
dýchací technika

8 – 15 min.

zajímavé zjištění v prodloužení času hledání osoby při nemožnosti vzájemné komunikace mezi hasiči v domě, nekoordinované a opakované hledání ve stejných místnostech

5. osoba bez ochranných pomůcek

nezjištěn

nemožnost provedení úkolu, nulová viditelnost, nemožnost dýchání v domě, nemožnost záchrany hledané osoby
(zkoušeno pro potřeby informování veřejnosti)

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet