Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zvyšování odbornosti dobrovolných hasičů

Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích na Opavsku nově připravuje „evropské“ kurzy i pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů v Moravskoslez­ském kraji.


Doba, kdy hlavním a někdy takřka jediným úkolem dobrovolných hasičů bylo hašení požárů, je dávnou minulostí. Dnes se podílejí na celé řadě nejrůznějších zásahů (dopravní nehody, povodně, úniky nebezpečných látek, vyprošťování osob…) a činností, které vyžadují vysokou odbornost, jistotu v rozhodování, schopnost organizovat, koordinovat, řídit a komunikovat se svým okolím.

Rozšířit nabídku vzdělávání dobrovolných hasičů a přizpůsobit je současným potřebám hasičského hnutí a veřejnosti hned v několika krajích ČR si vytkla za cíl Ústřední hasičská škola Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (ÚHŠ SH ČMS) v Jánských Koupelích na Opavsku. Pro dobrovolné hasiče připravila projekt MOST (Moderní Otevřené STudium), financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Bezplatné kurzy jsou například zaměřeny na ochranu obyvatelstva při povodních, na používání počítačů a internetu, komunikaci velitele hasičů a na zdravotnickou pomoc. V Jihomoravském kraji již první takové kurzy začaly, v Moravskoslezském kraji jsou připravovány se zahájením v září 2007, s kurzy se počítá i v kraji Vysočina, a to zhruba také v podzimních měsících roku 2007. „Podobné projekty připravujeme i v dalších krajích. Zatím nastartované projekty jen na Moravě a Slezsku neznamenají, že bychom zapomínali na Čechy – v krajích na Moravě jsme prostě stihli na výzvy Evropského sociálního fondu reagovat. Teď čekáme na výzvy v dalších krajích na období 2007 až 2013,“ vysvětlil ředitel hasičské školy Ing. Jan Karger.


Ústřední hasičská škola nejprve uspěla loni v létě v Jihomoravském kraji, kde ji krajské zastupitelstvo přidělilo na projekt MOST částku přesahující 5,5 milionu korun v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Tím škola získala zatím největší dotaci z fondů EU a státních zdrojů na vzdělávání dobrovolných hasičů v rámci celé České republiky. S prvními kurzy začala letos v lednu. Celkem 57 různými kurzy po 15 hodinách projde celkem více než 700 dobrovolných hasičů především z Jihomoravského, v menším počtu také ze Zlínského a Olomouckého kraje.


V Moravskoslezském kraji uspěla škola loni v prosinci. V rámci stejného Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání) jí krajské zastupitelstvo přidělilo 4 miliony korun. Dvanácti kurzy tentokrát po úctyhodných 45 hodinách projde 180 dobrovolných hasičů z Moravskoslezského kraje. „Po zkušenostech z jižní Moravy jsme částečně pozměnili filozofii kurzů a počet vyučovacích hodin jsme ztrojnásobili, aby jejich účastníci získali mnohem hlubší znalosti například ze zdravovědy, o kterou je mezi dobrovolnými hasiči největší zájem,“ poznamenal spoluautor projektu Mgr. Vít Dvořák.

První typ kurzu bude zaměřen na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech, speciálně na činnost při povodních, a související legislativu, včetně procvičení práce na vodě a stavění ochranných hrází. Ve druhém typu kurzu se hasiči naučí využívat počítač a internet jako zdroj informací se zaměřením na fotodokumenta­ristiku u hasičské jednotky a komunikaci s médii. Třetí typ kurzu se bude věnovat komunikaci a vzdělávání dospělých se zaměřením na činnost velitele hasičů a ve čtvrtém typu se naučí frekventanti poskytovat kvalifikovanou zdravotnickou první pomoc včetně resuscitace a získají certifikát.


Projekt je v Moravskoslezském kraji realizován od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008 ve spolupráci s dalšími partnery, kterými jsou Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava a Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Výuka v kurzech (každý zaplní tři víkendy) bude zahájena v září 2007, v nynější přípravné fázi se zpracovávají osnovy, skripta a počítačové programy.

Dobrovolní hasiči se budou moci školit ve „svém" okrese. Pro záchranáře z Opavska jsou připraveny prostory ÚHŠ SH ČMS, pro účastníky kurzů z ostatních částí Moravskoslezského kraje „jejich“ okresní města – Ostrava, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín. „Připravit se na kurz v každém ze jmenovaných měst nebude problém. Máme mobilní počítačovou učebnu, kterou lze lehce převézt. Místy kurzů zřejmě budou větší hasičské zbrojnice,“ řekl Jan Karger.

Zájemci z Moravskoslezského kraje se budou moci přihlásit prostřednictvím webových stránek Ústřední hasičské školy ČMS www.uhs.cz – v rubrice PROJEKTY – do libovolného kurzu a pokud to bude časově možné, mohou absolvovat i více typů. Stačí si počkat na vytvoření stránek o kurzech MOST pro Moravskoslezský kraj, to je zhruba do poloviny března (dosud fungují stránky pro Jihomoravský kraj). Tam by pak měli najít seznamy všech připravovaných kurzů s termíny absolvování i aktuální počet lidí, kteří se již před nimi přihlásili. Maximální počet hasičů v jednom kurzu je 15.

Vzhledem k tomu, že jde o projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, je zajištěno pro frekventanty bezplatné ubytování, stravování, úhrada školného i příspěvek na dopravu.

Dobrovolní hasiči z Moravskoslezského kraje se již na projekt těší. „Myslím si, že takové kurzy jsou potřebné a důležité. Například menším obcím se bude hodit výuka práce s počítačem a internetem, důležitá bude také zdravotnická příprava hasičů. Od nás bychom tam určitě několik lidí rádi poslali,“ řekl velitel dobrovolné hasičské jednotky z Ostravy-Radvanic Richard Dudek. Na kurzech v projektu MOST oceňuje to, že budou bezplatné. Vysílání dobrovolných hasičů na jiné typy kurzů totiž musí alespoň částečně hradit obce, pod něž dobrovolní hasiči spadají.

Podle zákona o požární ochraně a vyhlášky o jednotkách požární ochrany musí každý dobrovolný hasič před zahájením činnosti v požární jednotce absolvovat 40 hodin odborné přípravy. Její náplní je teorie, požární taktika, zacházení s technickými prostředky i praxe. Většina dobrovolných hasičů také absolvuje nejrozšířenější specializovaný kurz pro nositele dýchací techniky (16 hodin), která je nezbytná u mnoha požárů. Další kurzy už jsou určeny jen velitelům a strojníkům. Dobrovolní hasiči se mohou školit u Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů, na požárních učilištích (v Moravskoslezském kraji např. ve Frýdku-Místku) a v dalších zařízeních, která mají pověření ministerstva vnitra. Mezi nimi je i Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

-wap-
Sdílet