Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Starostové zpovídali veterináře

Představitelé obcí jsou školeni ve znalostech požární ochrany, Integrovaného záchranného systému, prevence závažných havárií, ochrany obyvatelstva, zdravotní péče a traumatických plánů, krizového řízení a dalších oblastí.Ve školícím středisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Tišnově se v úterý a dnes 21. 2. 2007 uskutečnilo další školení starostů a pracovníků úřadů obcí a měst v rámci vzdělávání v oblasti krizového řízení. Poznatky o činnosti při mimořádných a krizových událostech si rozšiřovalo 15 starostů a pracovníků obecních a městských úřadů z Blanenska a Znojemska. Školení bylo součástí cyklu odborné přípravy, kterou pro starosty ze všech okresů organizuje Jihomoravský kraj v úzké součinnosti s Hasičským záchranným sborem kraje. S jednotlivými tématy je seznamují odborníci z Krajského úřadu, HZS JmK, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, Povodí Moravy, Krajského vojenského velitelství, Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy a Českého hydrometeorolo­gického ústavu.
V diskusi se starostové nejvíce zajímali o problematiku analýzy rizik v jejich obcích, ptali se na konkrétní opatření k mimořádným událostem, jako je povodeň, únik nebezpečné chemické látky z podniku či při havárii cisterny. Zajímali se o Havarijní plán kraje a Plány opatření, které jsou součástí havarijního plánu a stanovují postup opatření při únicích nebezpečných chemických látek ve vytipovaných podnicích regionu. Starostové se rovněž zajímali o problematiku povolování ohňostrojů na území obce a o případné následky a škody při požáru, o možnosti dotací k pořízení požární techniky pro sbory dobrovolných hasičů obcí, případně o převod použité techniky od profesionálních hasičů. Zástupce Českého hydrometeorolo­gického ústavu starostové upozornili, že při zasílání výstrah před zhoršením počasí by meteorologové měli být přesnější a výstraha by měla obsahovat i odhad vývoje situace, např. kdy a kam se přesunou bouřky či vichřice a jak se bude měnit jejich intenzita.

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet