Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na školení se sešli starostové z Boskovicka

Na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně se ve čtvrtek 22. února 2007 uskutečnilo další školení starostů a pracovníků úřadů obcí a měst v rámci vzdělávání v oblasti krizového řízení.


Poznatky o činnosti při mimořádných a krizových událostech si rozšiřovalo přes 40 starostů a pracovníků obecních a městských úřadů z Boskovicka. Školení bylo součástí cyklu odborné přípravy, kterou pro starosty ze všech okresů organizuje Jihomoravský kraj v úzké součinnosti s Hasičským záchranným sborem kraje. Představitelé obcí jsou školeni ve znalostech požární ochrany, Integrovaného záchranného systému, prevence závažných havárií, ochrany obyvatelstva, zdravotní péče a traumatických plánů, krizového řízení a dalších oblastí. S jednotlivými tématy je seznamují odborníci z Krajského úřadu, HZS JmK, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, Povodí Moravy, Krajského vojenského velitelství, Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy a Českého hydrometeorolo­gického ústavu.
V diskusi se starostové mj. zajímali o vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů věcnými prostředky a technikou, v bloku Krajské hygienické stanice o likvidaci komárů při krizových situacích a také zdali se k nám při globálním oteplování klimatu šíří exotické druhy komárů a jestli hrozí epidemie. Starostové se rovněž zajímali o řešení krizové situace při zvláštní povodni na vodním díle Křetínka, případně jak se postupuje, když starosta při krizové situaci neplní svoje povinnosti.

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet