Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z I. okrsku Příbram zhodnotili uplynulý rok a předali ocenění a druhý den vyjížděli k požáru

Výroční valná hromada I. okrsku SDH Příbram zhodnotila svou činnost v uplynulém roce.Okrsek v součastné době sdružuje celkem 15 sborů – Příbram 1, Příbram-Březové Hory, Příbram-Zdaboř, Dubno, Dubenec, Trhové Dušníky, Háje, Narysov, Podlesí, Orlov, Jerusalém, Lazec, Kozičín, Zavržice a Lhota u Příbrami.Valné hromady se kromě zvolených zástupců všech sborů zúčastnili i milí hosté – starostové obcí Narysova, Podlesí, Trhových Dušník a zastupitelé obce Dubna a města Příbram. Z hasičských hostů pak určitě jmenujme řiditele územního odboru HZS Příbram ppl. Jiřího Heinricha a za SH ČMS ing. Vladimíra Prunera – člena výkonného výboru OSH.
Starosta okrsku ing. Rudolf Jurdák (SDH Příbram-Březové Hory) ve svém vystoupení
zhodnotil vlastní činnost okrsku v loňském roce. Z jeho vystoupení byla slyšet chvála a uznání práce jednotlivých sborů, ale i občasné nedostatky v podobě nesplněných úkolů nebo negativního působení na práci jednotlivých sborů či funkcionářů okrsku.
Z akcí, které se povedly okrsku zorganizovat na výbornou a proslavit příbramské hasiče i mimo svůj region v uplynulém roce, byly bezesporu hasičské barevné fontány při celorepublikovém záchranářském dni v Poděbradech, při Floriánovi v Příbrami na Novém Rybníku a při hasičském dni na Konopišti. Dále se velice úspěšně okrsek podílel na oslavách výročí sborů, a to při 120. výročí sboru Příbram 1 a Březové Hory a 100. výročí v Narysově.
Velice kladně pak byla i vyzdvižena práce s hasičskou mládeží, kterou má sedm sborů z okrsku, a pro které každoročně okrsek organizuje soutěž o pohár starosty města Příbram a třídenní soustředění v Hrachově u Sedlčan. S úspěchem pak okrsek reprezentovali hasiči ze sboru Příbram 1 při mezinárodních cvičeních záchranných složek Rescue Patrol 2006 a Svatý Kámen 2006, za které obdrželi nejedno ocenění.

Za organizaci a zviditelnění okrsku v celorepublikovém měřítku při hasičské fontáně v Poděbradech pak byli na valné hromadě oceněni místostarosta okrsku pan Václav Černý a řiditel územního odboru HZS v Příbrami pplk. Jiří Heinrich soškou hasiče a upomínkovou hasičskou sekyrkou, které předávali hasiči z Příbrami 1.
V tomto roce pak okrsek plánuje zorganizovat svátek patrona hasičů sv. Floriána v Jerusalemě, mezinárodní záchranářské sympozium v Příbrami a podporu mladých hasičů při soustředěních v Hrachově u Sedlčan. Ostatní akce mohou ještě vyplynout během roku.
Na závěr si hasiči popřáli méně požárů a více takto příjemně společně strávených chvil.
Bohužel už druhý den ráno vyjížděli na pomoc svým profesionálním hasičům jednotky hasičů Příbram 1 a Březových Hor na požár přístavku (kolny na dřevo) u rodinného domu na Nové Hospodě v Příbrami .

Martin Poulíček – starosta sboru

-kaw-
Sdílet