Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

POHODA S CIGARETOU V POSTELI = NEPRIPRAVENÁ SAMOVRAŽDA?

To, že fajčenie škodí zdraviu, je známa vec. Rôzne dosahy na zdraví fajčiarov sú známe z varovaní ministrov zdravotníctva na škatuľkách cigariet. Avšak jedno vážne varovanie tam nenájdete. A to je, žeFAJČIARI SÚ NAJČASTEJŠÍMI OBEŤAMI POŽIAROV.


V roku 2006 vzniklo na území Slovenskej republiky 10 260 požiarov. V dôsledku týchto požiarov 49 osôb zomrelo a 185 bolo zranených. Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola vyčíslená na 817 053 500 Sk. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast v sume 3 458 600 Sk.
Fajčiari spôsobili na území Slovenska 638 požiarov (6,2 % z celkového počtu požiarov), pri ktorých sa zničil majetok za 14 683 200 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 13 fajčiarov usmrtených (26,5 % z celkového počtu 49 usmrtených osôb za rok 2006) a 14 zranených.
Fajčiari spôsobujú požiare najčastejšie v trávnatých porastoch a na úhoroch, kde neúmyselne založili 167 požiarov, čo je 26,1 % z celkového počtu požiarov spôsobených fajčiarmi. Najtragickejšie sa končievalo fajčenie v posteli. Až 10 obetí fajčenia umrelo v posteli (z celkových 13 usmrtených fajčiarov).
Najväčšiu 9-člennú skupinu usmrtených fajčiarov (69,2 % z celkového počtu usmrtených fajčiarov) tvorili osoby staršie ako 50-ročné. Čo nás teší a boli by sme radi, keby to tak zostalo i naďalej, je skutočnosť, že v štatistikách požiarov, spôsobených fajčiarmi, sme nemuseli evidovať deti vo veku od 6 do 15 rokov.

Niekoľko odporúčaní
- Ak už neviete prestať s fajčením, dávajte pozor, aby Vám tlejúci popol samovoľne nespadol na horľavý materiál (koberec, vankúš, prikrývka, deka, posteľ, pohovka, kreslo, drevená alebo plastová stolová doska či parapet).
- Mimoriadne nebezpečná je kombinácia cigarety a alkoholu, prípadne drogy (znižujú pozornosť).
- Majte na pamäti, že nebezpečný nie je iba oheň, ale i splodiny horenia (nebezpečné výpary z tlejúcich materiálov).
- Veľmi obozretní musíte predovšetkým v teplom suchom počasí v lese, na poliach, strniskách, či na lúkach. Odhodený horiaci ohorok môže spôsobiť požiar obrovských rozmerov. Aj mnohé veľké lesné požiare spôsobil obyčajný neuhasený ohorok cigarety.

Prípady požiarov
pri ktorých došlo v roku 2006 k usmrteniu osôb:
Dňa 28. 3. 2006 došlo k požiaru kuchyne rodinného domu v katastrálnom území obce Červeník, okres Hlohovec. Požiar spôsobil škodu za 200 000 Sk. Pri požiari došlo k usmrteniu 59-ročného majiteľa rodinného domu, ktorý fajčil v posteli, spadnutý popol inicioval tlenie postele a splodiny horenia uspali fajčiaceho muža navždy.
Dňa 7. 9. 2006 vznikol požiar v rodinnom dome na Hlavnej ulici v obci Brezina, okres Trebišov. Na fajčenie v posteli doplatil aj 41-ročný majiteľ domu, ktorý bol usmrtený splodinami horenia. Následne sa požiar rozšíril z postele na celú obývaciu izbu. Priama materiálna škoda bola vyčíslená na 100 000 Sk.
Dňa 20. 10. 2006 došlo k požiaru spálne rodinného domu v katastrálnom území obce Smolníky, okres Gelnica. Škoda spôsobená požiarom bola vo výške 50 000 Sk. Následkom požiaru došlo k uduseniu splodinami horenia 60-ročného majiteľa domu. Najpravdepodob­nejšou príčinou vzniku požiaru bolo fajčenie v posteli.
Dňa 24. 10. 2006 vznikol požiar bytu na Jesenského ul. v Bratislave. Následkom požiaru vznikla škoda vo výške 100 000 Sk. Pri požiari došlo k usmrteniu 59-ročnej majiteľky bytu, ktorá utrpela popáleniny 4. stupňa na celom tele. Príčinou vzniku požiaru bolo fajčenie v posteli.

Prípady najzávažnejších požiarov z hľadiska škody na majetku
za posledných 5 rokov:
Dňa 06.03.2006 došlo k požiaru bytu na Mamateyovej ulici v Bratislave. Priama škoda spôsobená požiarom bola odhadnutá na 300 000 Sk. Pri požiari sa 42-ročný majiteľ bytu priotrávil splodinami horenia. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bola neopatrnosť majiteľa bytu, ktorému vypadol horiaci cigaretový nedopalok do postele, od ktorého došlo k vznieteniu sa molitanových matracov a následnému vzniku požiaru.
Dňa 23. 6. 2005 vznikol požiar návesu ťahača na št. ceste I. triedy v katastrálnom území obce Neverice, okres Zlaté Moravce. Majiteľovi vznikla škoda vo výške 1,2 mil. Sk. Požiar vznikol následkom odhodeného nedopalku z cigarety na podlahu návesu, kde sa nachádzali piliny z europaliet, ktoré sa počas jazdy prúdením vzduchu pravdepodobne rozhoreli.
Dňa 28. 3. 2004 došlo k požiaru príručného skladu v autoservise na Petrovanskej ul. v Prešove. Priama škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 2,4 mil. Sk. Najpravdepodob­nejšou príčinou vzniku požiaru bolo zahorenie papierových škatúľ od odhodeného tlejúceho nedopalku z cigarety.
Dňa 1. 3. 2002 vznikol požiar v hromadnej garáži rozostavaného obytného domu na Zámockej ulici v Bratislave. Škoda spôsobená požiarom bola 2 mil. Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo odhodenie nedopalku od cigarety neznámou osobou na uskladnenú izoláciu .
Dňa 14.01.2001 došlo k požiaru v obytnom dome na Važeckej ul. v katastrálnom území Košice – Nad Jazerom. Poškodením statiky obytného domu, vyhorením dvadsiatich pivničných boxov bola spôsobená priama škoda na 1,5 mil. Sk. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bola nedbalosť a neopatrnosť pri fajčení v pivničných priestoroch.

Na základe štatistických údajov z Požiarnotechnic­kého a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave spracovala pplk. PhDr. Alena Bučeková, hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru.


-kaw-
Sdílet