Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Setkání zástupců složek integrovaného záchranného systému

Dne 27. února proběhla na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR výroční pracovní porada představitelů jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (IZS).Tématem porady byly aktivity v rámci IZS v uplynulém období a nastínění dalšího směru vývoje – probírala se mj. oblast přípravy a vzájemných školení, tvorba dohod, smluv a dokumentace v rámci IZS apod.

HZS ČR má v současnosti v rámci IZS uzavřeno celkem 767 smluv. Důležitá je tvorba tzv. typových činností složek IZS při společném zásahu, což je dokumentace, která podrobně rozpracovává postup a spolupráci složek IZS při specifických mimořádných událostech – v současnosti je již hotovo 6 těchto typových činností (použití radiologické zbraně, demonstrování úmyslu sebevraždy, oznámení o uložení nebo nálezu výbušného předmětu, letecká nehoda, technopárty, nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů.)

Setkání se zúčastnili zástupci více než 20 subjektů působících v rámci IZS – mj. Ministerstva zdravotnictví, Policie ČR, Armády ČR, Asociace zdravotnických záchranných služeb, Správy státních hmotných rezerv, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Horské služby, přítomni byli i zástupci záchranářské kynologie, humanitárních organizací atd.

Integrovaný záchranný systém je vymezený zákonem č. 239/2000 Sb. Jeho základy však byly položeny již v roce 1993. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). I když spolupráce uvedených složek na místě zásahu v nějaké formě vždy existovala, jejich odlišná pracovní náplň i pravomoci přinesly nutnost určité koordinace postupů, aby bylo dosaženo rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události.
Nyní je IZS efektivním systémem vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

Do IZS je v současné době začleněno řádově několik set subjektů.


Základními složkami IZS jsou: Hasičský záchranný sbor České republiky, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky.

Ostatními složkami IZS jsou: vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, obecní policie, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím atd.

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopa­cek@grh.izscr­.cz
Sdílet