Středa 29. ledna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Fireport 970

Bojový řád 19/N: Nebezpečí ztráty orientace

Ztráta orientace má za následek ztížení průzkumu, provedení záchrany nebo evakuace, znesnadňuje postup i ústup hasičů a zhoršuje účinnost zásahu. Ve svém důsledku může vyvolat nejistotu jak u zasahujících hasičů, případně paniku u ohrožených osob a zvířat a být příčinou mnoha úrazů.

Ztráta orientace je vyvolána z těchto důvodů:

 1. špatné nebo nulové viditelnosti pro silný vývin kouře a jiných zplodin hoření,
 2. velké členitosti objektů, prostorů a terénů a jejich neznalost,
 3. přerušení osvětlení objektů a prostor včetně zásahových a evakuačních cest, komunikací, evakuačních a požárních výtahů,
 4. selhání nouzového osvětlení nebo selhání osvětlovací techniky hasičů,
 5. nečitelnosti označení únikových a zásahových cest nebo jejich neprůchodnosti,
 6. intenzivního prostorového a plošného plamenného hoření,
 7. destrukce stavebních konstrukcí a technologií,
 8. zvířeného prachu v důsledku výbuchu nebo činnosti jednotek,
 9. zneprůhlednění zorníků ochranných masek a ochranných oděvů,
 10. neprůhledností a zkalení vody ve vodních tocích a nádržích při práci pod vodní hladinou,
 11. mlhy, vánice, hustého deště.

Nebezpečí ztráty orientace hrozí zejména při zásazích v:

 1. podzemních podlažích, sklepech, technických podlažích obytných, výrobních a skladovacích budov,
 2. hromadných podzemních garážích,
 3. velkokapacitních mrazírenských halách,
 4. částech vícepodlažních budov v pásmu zakouření,
 5. podkroví a půdních prostorech s uskladněnými stébelnatými látkami,
 6. objektech chemického průmyslu, ve výrobních a skladovacích objektech plastických hmot ve spojení s vývinem hustého kouře,
 7. výrobních a skladovacích objektech textilního průmyslu,
 8. halových skladech a hangárech s malou možností odvětrání,
 9. kabelových kanálech, energetických kolektorech,
 10. složitě členěných objektech a prostorech,
 11. terénu bez místní znalosti,
 12. případě požárů obilovin, suchých travnatých porostů a lesních kultur v důsledku rychlého šíření požáru a možnosti obklopení jednotky plameny a kouřem,
 13. podzemí a pod vodní hladinou.
Sdílet
Přiložené soubory
n.19 ztrata orientace.pdf zobrazit online PDF 178 kB
Banner MIBAG_2012 OK