Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Anděl na horách po hasičsku

Požárně-bezpečnostní opatření nedávno zrekonstruovaného velkého lázeňského hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku viděné pohledem „mokrého“ hasiče z Čech.

Při svém lázeňském pobytu ve slovenských Rajeckých Teplicích (Malá Fatra) jsem byl ubytovaný v hotelu Skalka. Jako profesionálnímu hasiči mi pochopitelně nedalo, abych se nepodíval, jak je to zde s požární bezpečností a jejím dodržováním.

Lázeňský hotel Skalka (dříve Baník) se nachází na kraji města Rajecké Teplice jako součást komplexu akciové společnosti Slovenských liečebných kúpelí. Při příchodu k recepci jsem si okamžitě připadal jako Jaroslav Marvan ve známém filmu Anděl na horách. Mírně na člověka dýchla atmosféra odborářských rekreací… Ale zpět k tématu. Jedná se o starší čtyřpatrový objekt, který prošel náročnou rekonstrukcí. Díky tomu se vyšlo vstříc době a dnešním předpisům, tudíž v jeho útrobách najdeme mnoho opatření, výrazně zvyšující bezpečnost ubytovaných hostů.

Jako první z požárně-bezpečnostních opatření lze spatřit do slova a do písmene všudypřítomné světelné ukazatele, označující únikový východ a jeho směr. Nelze je přehlédnout. Další věc, jež lze vidět opět na každém kroku, je požární hlásič. Na hotelových chodbách jsou umístěny pravidelně několik metrů od sebe, takže v případě vzniku požáru nedojde ke zprodlení při jeho ohlášení. Jsou klasického typu, jaké lze spatři i u nás – „Při požáru rozbij sklo…“ jejich výrobcem jsou firmy Zettler a I-tes. Hlásiče jsou stejné, jen je na nich dle výrobce jiný text, na zettlerovském je český a na i-teském je slovenský… Ústředna hlásičů pochází taktéž od firmy Zettler a je umístěna na recepci hotelu.

A aby byl výčet elektronických protipožárních zařízení úplný, zbývá ještě uvést, že v každé i té nejméně používané místnosti je instalováno kouřové čidlo. V komplexu hotelu jsou jich stovky. Pochopitelně v celém objektu, jak mi bylo řečeno, je zejména v rámci bezpečnosti zákaz kouření (neb se má komůrka nacházela až úplně nahoře pod střechou, řeknu vám, lítat každou chvíli čtyři patra na cigárko není vskutku to pravé…).

Každé vstupní dveře do chodeb a několika dalších místností jsou vyrobeny z požárně odolných materiálů včetně speciálních požárních skel, a slouží tedy zároveň i jako požární uzávěr. Jsou tedy požárně odolné a i kouřotěsné. Vidíme na nich nalepené samolepky označující opět únikový východ a právě tu, na níž je psáno, že se jedná o požární uzávěr. Ve vestibulech a dalších místech najdeme pověšené Požární poplachové směrnice, evakuační plán včetně perfektního grafického znázornění evakuace jednotlivých hotelových podlaží, předpis o povinnostech a činnosti jmenované „Protipožiarnej hlíadke pracoviska“. Vše je velmi srozumitelné a jasně znějící i pro laika. Při případném vzniku požáru může požární hlídce a za evakuaci odpovědnému pracovníkovi výrazně pomoci také místní hotelový rozhlas, který je stejně jako kouřová čidla zaveden do každé místnosti. Z represivních věcí v hotelu nalezneme řádně označená místa, kde jsou hasící přístroje, povětšinou 6 kg práškové a také nástěnné hydrantové skříně. Ty jsou skoro vždy po dvojici a ve spodní je kromě hadicového navijáku o délce 20 m a průměru 25 mm rovněž umístěn práškový PHP 6 kg. V hotelovém parku najdeme venkovní hydranty. Dají se označit jako podzemní, ale jsou bez známého klasické deklu a zapuštění do země. Vše má řádně provedené kontroly a revize, včetně dokumentace DZP na recepci.

Jak je tedy zřejmé, v hotelu Skalka je o jeho návštěvníky z hlediska protipožární bezpečnosti postaráno více než dobře.

Omluvte prosím také mé trošku neodborně znějící výrazy, neb nejsem „kovaný“ preventista. Děkuji. Rovněž tak i nějaké podrobnější technické detaily o požárně-bezpečnostních opatřeních nebylo možné dohledat.

-wap-
Sdílet