Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kalendár podujatí HaZZ na marec 2007

Přinášíme informace o konání nejrůznějších akcí Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky v měsíci březnu 2007 jako jsou např. tiskové konference, exkurze pro školy na požární stanice, sportovní klání atd.

kalendár podujatí Hasičského a záchranného zboru na marec 2007


Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Kontaktná osoba: pplk. PhDr. Alena Bučeková
tel.: 02/48593429, 0915/847868, e-mail: kpsv@mvsr.vs.sk

Tlačová beseda k ochrane lesov pred požiarmi

Dátum: 12. marca 2007
Miesto: Prezídium HaZZ na Drieňovej ulici č. 22 v Bratislave
Kontaktná osoba: pplk. PhDr. Alena Bučeková, tel.: 02/48593429, 0915/847868

XI. halové majstrovstvá Európy v hasičskom športe
Dátum: 29. – 30. marca 2007
Miesto: Toruń a Grudziądz, Poľsko
Kontaktná osoba: PaedDr. Július Antošík, tel.: 02/48593563


Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Ivan Peťko
tel.: 033/ 592 0323, 0908/786910, e-mail: petko@kr-trnava.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach pre deti materských a základných škôl
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Miesto: hasičské stanice v Dunajskej Strede, Šamoríne a vo Veľkom Mederi
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Ladislav Sántha, tel.: 031/5522146 kl.13


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach pre deti materských a základných škôl
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Miesto: hasičské stanice v Piešťanoch a v Hlohovci
Kontaktná osoba:: kpt. Ing. Peter Macek, tel.: 033/7761168.


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach pre deti materských a základných škôl
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Miesto: hasičské stanice v Senici a v Kútoch
Kontaktná osoba: mjr. Miroslav Dzura, tel.: 034/6512228.


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach pre deti materských a základných škôl
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Miesto: hasičská stanica v Skalici
Kontaktná osoba: plk. Ing. Ondrej Hurbanis, tel.: 034/6684512


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach pre deti materských a základných škôl
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Miesto: hasičská stanica v Trnave
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Marián Duran, tel.: 033/5511336Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
Kontaktná osoba: npor. Ing. Marián Petrík
tel: 032/ 7441451, 0918/636986, fax: 032/74410 17, mail: asistent@hasici-krtn.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

Exkurzie na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek,
Miesto: hasičské stanice v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom
Kontaktné osoby:
Hasičská stanica v Trenčíne – pplk. Jozef Minárik, tel.: 032/6528228, fax: 032/6522244
Hasičská stanica v Dubnica nad Váhom – mjr. Milan Trnka, tel.: 042/4422222

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: marec 2007 – na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktné osoby:
Hasičská stanica Trenčín – pplk. Jozef Minárik, tel.: 032/6528228, fax: 032/6522244
Hasičská stanica Dubnica nad Váhom – mjr. Milan Trnka, tel.: 042/4422222


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom

Exkurzie na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičské stanice v Novom Meste nad Váhom a v Myjave,
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Karol Prno, tel.: 0908/794009, tel./ fax: 032/7718800

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: marec 2007 – na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Karol Prno, tel.: 0908/794009, tel./ fax: 032/7718800


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bánovciach nad Bebravou

Zabezpečovanie exkurzií na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica v Bánovciach nad Bebravou
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Viliam Šípka, tel./fax: 038/7602222

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: marec 2007 – na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Viliam Šípka, tel./fax: 038/7602222


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi

Požiarno-taktické cvičenie zamerané na hasenie požiaru v prevádzke drevovýroby
Dátum: marec 2007 (11. týždeň)
Miesto: objekt Domeko – výroba stoličiek, Nitrianske Pravno
Kontaktné osoby: mjr. Ing. Stanislav Kmeť, tel.: 046/5183312, fax: 046/5426992

Zabezpečovanie exkurzií na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičské stanice v Prievidzi a v Handlovej
Kontaktné osoby:
Hasičská stanica v Prievidzi – kpt. Ľubomír Bašo, tel.: 046/5183330, fax: 046/5426992
Hasičská stanica Handlová – npor. Ing. Jozef Tínes, tel.: 046/5183338, fax: 046/5475002

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: marec 2007 – na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Igor Šenítko, tel.: 046/5183323, fax: 046/5422911


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Partizánskom

Zabezpečovanie exkurzií na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica v Partizánskom
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Otmar Mruškovič, tel.: 038/7490949, fax: 038/7490949

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov
Dátum: marec 2007 – na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Otmar Mruškovič, tel.: 038/7490949, fax: 038/7490949


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici
Zabezpečovanie exkurzií na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičské stanice v Považskej Bystrici a v Púchove
Kontaktné osoby:
Hasičská stanica v Považskej Bystrici: velitelia zmien, tel.: 042/4305916, fax: 042/4325925
Hasičská stanica v Púchove: velitelia zmien, tel.: 042/ 4634521, fax: 042/ 4634522

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: marec 2007 – na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktné osoby:
Hasičská stanica v Považskej Bystrici: velitelia zmien, tel.: 042/4305916, fax: 042/4325925
Hasičská stanica v Púchove: velitelia zmien, tel.: 042/ 4634521, fax: 042/ 4634522Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Kontaktná osoba: mjr. Bc. Marián Škola
tel.: 041/7072233


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci

Pracovná porada so zástupcami lesných subjektov k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: marec 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Peter Plevko, tel.: 041/4312330


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne

Pracovná porada so zástupcami lesných subjektov k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: marec 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Karol Harkabuzík, tel.: 043/5812330

Seminár k právnym predpisom, súvisiacim s plnením úloh obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy, zameraného na ochranu pred požiarmi pre starostov mestských a obecných úradov
Dátum: marec 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Karol Harkabuzík, tel.: 043/5812330


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši

Pracovná porada so zástupcami lesných subjektov k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: marec 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: Ľubica Ferenceyová, tel.: 044/5472430


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine

Pracovná porada so zástupcami lesných subjektov k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: marec 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Jaroslav Javorek, tel.: 043/4223737

Zabezpečovanie exkurzií na hasičských staniciach pre žiakov základných a stredných škôl
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica v Martine
Kontaktné osoby: kpt. Ivan Váňa, tel.: 043/4223737


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Tlačová beseda k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: marec 2007
Miesto: budova Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Belohorec, tel.: 041/7072330

Výtvarná súťaž „Hasiči očami detí“ pre žiakov materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl
Dátum: priebežne až do mája (ku sviatku sv. Floriána – patróna hasičov /4. máj/)
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline
Kontaktné osoby: pplk. Ing. Belohorec, tel.: 041/7072330

Zabezpečovanie exkurzií na hasičských staniciach pre žiakov základných a stredných škôl
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica v Žiline
Kontaktné osoby: pplk. Ing. Belohorec, tel.: 041/7072330

Pracovná porada so zástupcami lesných subjektov k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: marec 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Belohorec, tel.: 041/7072330Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Kontaktná osoba: npor. Ing. D. Dvorščáková
tel. č. 051/7465578, opp@krhazzpv.sk


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom

Zabezpečovanie exkurzií na hasičských staniciach pre žiakov základných a stredných škôl
Dátum: marec 2007 – priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica v Humennom
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Peter Tričák, tel.: 057/4422421


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Poprade

Krúžková činnosť Mladý požiarnik
Dátum: Každý piatok
Miesto: na základnej škole s materskou školou na Tajovského ul. v Poprade
Kontaktná osoba : mjr. Ing. Pavol Rumler, tel.: 052/7870117


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku

Porada k požiarom v okrese so zástupcami obcí
Dátum: 11. týždeň 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba : mjr. Ing. Jana Kolodzejová, tel.: 052/4681973

Beseda so žiakmi základnej školy
Dátum: 12. týždeň 2007
Miesto: školu určia dodatočne
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Jana Kolodzejová, tel. kontakt 052/4681973


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bardejove

Pracovná porada s právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi, zástupcami ostatných zainteresovaných zložiek, hospodáriacich v lesoch k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: 11. týždeň 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: mjr. Ján Prexta, tel.: 054/4722565

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Svidníku

Prednáška k prevencii pred požiarmi pre žiakov strednej školy
Dátum: 10. týždeň 2007
Miesto: na vybranej strednej škole vo Svidníku
Kontaktná osoba : mjr. Jaroslav Jedinák, tel.: 054/7521568

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Vranove nad Topľou

Ukážky hasičskej techniky
Dátum: 10. týždeň
Miesto: hasičská stanica vo Vranove nad Topľou
Kontaktná osoba : mjr. Ing. Peter Gavaľa, tel.: 057/4422421


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Levoči

Pracovná porada so zainteresovanými zložkami okresu k ochrane lesov pred požiarmi
Dátum: 10. – 11. týždeň 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba : npor. Ing. Viera Suržinová, tel.:053/4511035Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Jaroslav Hudy, tel.: 055/6 001 326


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach

Inštruktážno-metodické zamestnanie pre starostov miestnych úradov mestských častí Košíc, zamerané na voľnosť príjazdových komunikácií a nástupných plôch pre hasičskú techniku)
Dátum: v týždni od 12. 3. 2007 do 16. 3. 2007
Miesto: zasadačka Okresného riaditeľstva HaZZ v Košiciach
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Juhász, tel.: 055/ 7270211


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi

Inštruktážno-metodické zamestnanie pre technikov požiarnej ochrany z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica

Dátum: v týždni od 26. 3. 2007 do 30. 3. 2007
Miesto: zasadačka Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi
Kontaktná osoba: Ing. Janov, tel.: 053/ 4422711Kalendár podujatí Hasičského a záchranného zboru na marec 2007 spracovala z podkladov krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru pplk. PhDr. Alena Bučeková
Sdílet