Úterý 25. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tragické dopravní nehody změní život každého…

Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo péče o ně je velice ztížena.

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou i četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky.


Současná společnost není vždy zcela připravena svými běžnými mechanismy zmírnit utrpení především té nejslabší skupiny – dětí.

Proto společnost Autoklub Bohemia Assistance, a.s., jejíž náplní je rozsáhlá činnost pro motoristy, založila v roce 1995 Dětskou dopravní nadaci.

Úkolem a programem Dětské dopravní nadace je zejména materiálně a finančně pomáhat takto osiřelým dětem. Dětská dopravní nadace může poskytovat nadační příspěvky podle schváleného statutu dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod (tzn. sirotkům a polosirotkům). Dále poskytuje též pomoc dětem, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví, v době dopravní nehody nedosáhly 18 let věku a nejsou v době podání žádosti výdělečně činné.

Nadace od svého založení poskytla 68 dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, více než 2 mil. Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a udržení životního standardu. Nadace může rozdělovat pouze prostředky, které získá svou činností, od sponzorů a individuálních dárců. Veškeré práce pro nadaci jsou vykonávány bez jakéhokoliv nároku na odměnu.

Každý z nás se kdykoliv může stát účastníkem dopravní nehody, a to i bez vlastního zavinění. Každý z nás má tedy vlastně docela blízko k uvedenému problému a snad každý z nás může přispět dětem, které se náhle ocitly bez rodičů, bez zázemí domova, bez pohlazení.

Dětská dopravní nadace se proto snaží získat další sponzory a aktivní spolupracovníky pro tuto tolik potřebnou činnost, která je, bohužel, spojena s negativními stránkami motorismu. Věříme, že pomůžete i Vy, například i tím, že nám sdělíte konkrétní jména těch, kterým bychom měli pomoci.


Svůj příspěvek Dětské dopravní nadaci můžeme zasílat na číslo účtu:
ČSOB, a.s. – 168700844/0300
Kontakt: adresa
Dětská dopravní nadace, Střelničná 1680/8, 182 00 Praha 8
telefon – 26619 3260
fax – 26619 3262
e-mail – vosolova@aba.cz
Sdílet