Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Správa o výbuchu a následnom požiari v objekte VOP Nováky

Na operačné stredisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „OR HaZZ“) v Prievidzi bola dňa 2. marca 2007 o 16.29 h ohlásený výbuch v obci Nováky časť Dolina. O 16.30 h výjazdovali prví príslušníci z OR HaZZ v Prievidzi s technikou.

V čase príchodu príslušníkov HaZZ na miesto zásahu, už tam zasahovala (vyhľadávanie a záchrannú osôb) hasičská jednotka VOP a.s. Nováky.
Veliteľom bol npor. Jozef Krausko, príslušník OR HaZZ v Prievidzi. Rozhodol o zriadení dvoch prieskumných skupín, ktoré zmonitorovali postihnutú oblasť. Pri prieskume bolo nájdených 5 osôb. Trom osobám bola poskytnutá predlekárska pomoc a ďalšie boli vynesené k vozidlu záchrannej zdravotnej služby. U dvoch osôb privolaný lekár konštatoval smrť. Spod sutín boli vyslobodení mŕtvy muž (nájdený o 19.07 h) a mŕtva žena (o 22.45 h).
Prieskumom bolo zistené, že v priestore zásahu je veľké množstvo munície a výbušnín, ako aj viac ohnísk požiaru, z toho 3 veľké ohniská.
Veliteľ zásahu na základe prieskumu o 17.00 h povolal ďalšie sily a prostriedky Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“), zvolal riadiaci štáb a o rozdelil zasahujúcich príslušníkov do štvorčlenných skupín s konkrétnym určením priestoru. Tieto skupiny pokračovali vo vyhľadávaní nezvestných osôb. V určených priestoroch ďalšie osoby nenašli. Nasadzovanie ďalších síl a prostriedkov koordinovalo operačné stredisko Prezídia HaZZ.
Po získaní informácií od technikov VOP a.s., Nováky o stabilite a vlastnostiach horiacich látok a látok nachádzajúcich sa v priestore zásahu, rozhodol veliteľ zásahu o zriadení zásahového úseku na likvidáciu požiaru a na ochranu uskladneného materiálu (munície). Po splnení požiadavky veliteľa zásahu na sprejazdnenie a sprístupnenie sutinami zavalenej miestnej komunikácie, bolo rozhodnuté o zriadení druhého zásahového úseku pod muničným skladom. Druhý zásahový úsek bol určený na likvidáciu ďalších ohnísk požiaru a ochranu muničného skladu.
Po získaní informácií od príslušníkov vojenskej polície, že v lese vo vzdialenosti cca 3 km je 11 zranených osôb, vyslal veliteľ zásahu skupinu 16 hasičov na poskytnutie prvej pomoci a na prenesenie postihnutých osôb k zbernému miestu.
V čase o 20.17 h boli požiare lokalizované. Po lokalizácii veliteľ zásahu požiadal o pyrotechnickú skupinu na zhodnotenie situácie na požiarisku z hľadiska možnosti explózie výbušnín. Skupina pyrotechnikov po prieskume miesta udalosti považovala za nutné pokračovať v ochladzovaní uskladnených výbušnín vodou. Súčasne veliteľ zásahu rozhodol o zriadení 4 skupín po 6 príslušníkov, ktorí v čase od 20.30 do 22.20 h za pomoci termovíznych kamier znovu prehľadali postihnutý priestor. V prehľadávaných priestoroch neboli nájdené žiadne osoby.
Naďalej (priebežne do 07.45 h dňa 3. 3. 2007) pokračovala dodávka hasiacej látky (vody) na miesto udalosti. Do káblových kanálov a neprístupných dutín bola na ich vyplnenie a tým na zabránenie vzniku požiaru dodávaná stredná pena.
Na vykonávanie hasiacich a ochladzovacích prác boli z povolaných síl a prostriedkov HaZZ zriadené tri zmeny po 20 príslušníkoch.
Na požiadanie veliteľa zásahu bolo priebežne vykonávané monitorovanie ovzdušia.
V čase 07.30 h dňa 3. 3. 2007 bol vykonaný prieskum pyrotechnickou skupinou na mieste zásahu a bolo zistené, že nie je potrebné pokračovať v jeho ochladzovaní. Následne o 07.45 h veliteľ zásahu ukončil zásah a miesto udalosti odovzdal veliteľovi hasičskej jednotky VOP a.s. Nováky.
Po ukončení zásahu boli všetci zasahujúci odoslaní na preventívnu lekársku prehliadku do nemocnice s poliklinikou v Bojniciach (63 príslušníkov).
Dňa 3. 3. 2007 o 14.30 h bola z miesta udalosti vyžiadaná pomoc z OR HaZZ v Prievidzi a to posádky s termovíznou kamerou. Príslušníci OR HaZZ v Prievidzi prehľadávali miesto udalosti a našli tretiu obeť.
Na záchranných prácach sa v dňoch 2. a 3. marca 2007 spolu podieľalo 84 príslušníkov HaZZ, 19 zamestnancov závodných hasičských zborov, 27 členov obecných hasičských zborov, 3 zamestnanci hasičskej jednotky VÚ 5782 Nováky a 4 zamestnanci hasičskej jednotky VÚ 1056 Zemianske Kostoľany.
Celkovo bolo nasadených 40 ks techniky z toho 30 ks HaZZ, 6 ks závodných hasičských zborov, 1 ks obecného hasičského zboru, 1 ks banskej záchrannej služby a 2 ks hasičských jednotiek VÚ. Na likvidáciu požiaru bolo použitých 240 000 l vody.Informáciu poskytla: pplk. PhDr. Alena Bučeková
Hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

foto: www.24hod.sk

-wap-
Sdílet