Pátek 30. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Moravskoslezský kraj věnoval profesionálním i dobrovolným hasičům techniku za dvanáct milionů korun

Speciální techniku za více než dvanáct milionů korun předal v úterý 26. listopadu 2013 jednotkám sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí a Hasičskému záchrannému sboru MSK první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka.

Na nákup potřebného vybavení vyčlenil kraj ze svého rozpočtu 4 miliony korun pro dobrovolné hasiče a dalších 8 milionů korun pro Hasičský záchranný sbor MSK. Slavnostního předání se zúčastnilo 54 zástupců obdarovaných obcí, které jsou zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Moderní technická vybavenost jednotek dobrovolných hasičů, kteří úzce spolupracují s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, je nesmírně důležitá, protože zvyšuje možnost rychlé profesionální pomoci.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů dovybavujeme každoročně. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje patří k nejlépe vybaveným jednotkám v republice a chceme, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

říká 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka

Hasiči získali 3 elektrocentrály, 2350 širokospek­trálních ochranných filtrů, 30 dýchacích přístrojů Dräger, 93 tlakových lahví, 20 vozidlových digitálních radiostanic, 36 protichemických oděvů, 5 samonafukovacích stanů včetně kompresorů, 6 přímočarých pil, 17 řezačů skel, 7 sad páteřových desek, 27 zachycovačů airbagů a 4 Volkswageny Crafter. Převodem pak dobrovolné jednotky dostaly od profesionálů desítky digitálních přenosných terminálů, které ve svém vybavení HZS nahradil modernějšími typy.

Dobrovolní hasiči převzali mimo jiné dýchací přístroje a tlakové lahve k dýchacím přístrojům, řezače skla, páteřové desky, protichemické oděvy a zachycovače airbagů pro řidiče a spolujezdce.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje obdržel čtyři automobily Crafter, filtry do kontejnerů, elektrocentrály a 20 vozidlových radiostanic. Ty Hasičský záchranný sbor MSK zapůjčí jednotlivým jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí.

Pro nás hasiče, ať již profesionální nebo dobrovolné, i pro zástupce vybraných obcí se stalo příjemnou tradicí, že koncem roku přebíráme techniku, kterou pořídil ze svých prostředků Moravskoslezský kraj. Takovýto dar představuje nejen ocenění naší práce, ale i zvýšení akceschopnosti a tím i závazek do budoucna.

říká ředitel Hasičského záchranného sboru MSK Zdeněk Nytra

Díky této technice můžeme lépe a účinněji plnit naše úkoly a poslání – tedy pomáhat spoluobčanům v případě, že se dostanou do krizových situací. Proto chci představitelům Moravskoslezského kraje za tuto podporu poděkovat. Občanům bych nicméně rád popřál, aby naši pomoc nikdy nepotřebovali.

V loňském roce obdržely jednotky dobrovolných hasičů i Hasičský záchranný sbor vybavení za téměř 10 milionů korun z rozpočtu kraje. Do konce letošního roku kraj investuje ještě zhruba 360 tisíc korun do samonafukovacích stanů, počátkem příštího roku přibude hasičům automobil pro chemickou laboratoř za zhruba 2,3 milionu korun a 150 kondenzačních vysoušečů v hodnotě 1,5 milionu korun.

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

Sdílet