Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ruská ruleta o život a peníze VI.

Hydranty mohou pomoci pouze v případě, že jsou provozuschopné. Počínající požár s nimi lze poměrně snadno zlikvidovat, nebo alespoň bránit jeho prudšímu rozvoji a šíření před zahájením zásahu hasičů.

Ve většině bytových domů jsou instalovány vnitřní hydrantové systémy. Typy hydrantů jsou různé. V dřívějším období se preferovaly hydranty s velkými tzv. „C52“ hadicemi, ovšem ve většině případů jsou to známá „déčka“, tedy s hadicemi průměru 25 mm. V posledních asi 10 letech se montují hydranty s tvarově stálými hadicemi navinutými na navijácích. Tyto moderní systémy odpovídající ČSN EN 671–1, jsou sice konstrukčně složitější, ovšem pro prvotní zásah velmi vhodné, neboť jsou konstruovány tak, aby byly lehce ovladatelné laiky, tedy obyvateli domu a nepoučenými osobami. Práce s nimi je vpodstatě shodná jako při obsluze běžné zahradní hadice. Počínající požár tak lze poměrně snadno zlikvidovat, nebo alespoň bránit jeho prudšímu rozvoji a šíření před zahájením zásahu hasičů.
Nutno však připomenout, že každý hydrant má svůj smysl pouze v případě, že funguje, tedy přesně řečeno, že je provozuschopný.
Při kontrolní činnosti se setkáváme s tím, že lidé si hydranty pletou se stolky na květiny s popelníky, případně s nedobytnými trezory a hydrantové skříně zamykají. Nezřídka se vybavení zejména starších typů hydrantů stává oblíbeným cílem sběračů kovů, neboť části hadic a proudnic obsahují hliník. Takto poškozená zařízení pak ztrácejí svůj smysl, což se může obyvatelům domu stát osudným hned dvěma způsoby: mohou při požáru přijít o svůj majetek anebo hasiči mohou vlastníkovi jejich domu udělit pokutu.
Podle zákona o požární ochraně, vyhlášky o požární prevenci a ČSN 73 08 73 a ČSN EN 671–3 se kontroly provozuschopnosti hydrantů provádějí obdobně jako u hasicích přístrojů jedenkrát ročně. Po kontrole musí osoba, která kontrolu provedla, vystavit příslušný doklad a na skříň hydrantu vylepit kontrolní štítek s předepsanými údaji. Kontrola se provádí častěji v případě, že dojde k poškození hydrantu nebo po jeho použití při požáru.
K problematice uzamykání hydrantových skříní visacími či jinými zámky bylo vydáno stanovisko GŘ HZS ČR v tom smyslu, že toto možné je, ovšem klíč musí být přístupný v bezprostřední vzdálenosti od zařízení. Tedy např. v zasklené skříňce u hydrantu nebo na podestě mezi byty. Není tedy přípustné hydrantové skříně pouze uzamknout a „klíče rozdat lidem v domě“. Z vlastních zkušeností je možné potvrdit, že toto řešení se skutečně projevilo jako neúčinné, neboť občané již po několika měsících zpravidla nevědí, kde klíč mají nebo zda ho vůbec dostali.
Pokud HZS při kontrole bytového domu zjistí závady u požárních hydrantů, může podle zákona o požární ochraně udělit pokutu až do výše 250 000 Kč. To platí i v případě, že vlastník objektu nepředloží doklady o tom, že jsou prováděny kontroly provozuschopnosti v pravidelných jednoletých lhůtách.


Autor textu a foto:
mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař,
vedoucí odd. prevence HZS Pardubického kraje územní odbor Svitavy

por. Bc. Vendula Horáková
komisař – tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

-wap-
Sdílet