Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

PŘÍBĚHY ŠVÉDSKÝCH HASIČŮ ANEB ZE ŽIVOTA STANICE SOLNA

V období leden – únor 2007 uvedla Švédská televize osmi díly dokumentární seriál zachycující práci hasičů HZS Stockholm, jmenovitě stanice Solna. Tento článek shrnuje některá fakta o HZS Stockholm a rovněž blíže představuje samotnou stanici Solna.

ÚVOD
HZS Stockholm (Švédsky: Stockholms brandförsvar) zodpovídá za požární ochranu (PO) ve čtyřech obcích: Lidingö, Solna, Sundbyberg a Stockholm. Celkový počet obyvatel žijících v těchto obcích je 907 521, což činí HZS Stockholm největším HZS ve Švédsku do počtu obyvatel v hasebním obvodě. Geografickou rozlohou (246 km2) však patří k těm nejmenším. V roce 2005 vyjel HZS Stockholm k 7 721 událostem.

HZS Stockholm (dále HZS Sthlm) je pouze jedním z HZS v rámci kraje Stockholm. V celém kraji působí kromě tohoto HZS ještě dalších šest HZS, které zodpovídají za PO ve zbylých 22 obcích kraje (6 273 km2) s 982 424 oby­vateli. Tyto HZS vyjely v roce 2005 k 8 902 u­dálostem. Všech sedm HZS v kraji Stockholm disponuje dohromady 40 stanicemi (2 stanice pouze s OPIS, 28 stanic v režimu odpovídajícím českým stanicím JPO I a 10 v režimu odpovídajícím JPO II), na kterých slouží 260 – 280 směnových příslušníků (zahrnuje všechny funkce) v závislosti na denní době. Na ostrovech při pobřeží se dále nachází 13 jednotek odpovídajících českým JPO V se 185 registrovanými členy. Tyto jednotky zasahují pouze velmi výjimečně, a to v rámci příslušných ostrovů.

Pouze pro porovnání, hasební obvod HZS hl. m. Prahy je 496 km2 s 1 184 075 o­byvateli a hasební obvod HZS Středočeského kraje 11 016 km2 s 1 138 571 o­byvateli. V roce 2005 vyjížděl HZS hl. m. Prahy k 9 029 událostem a HZS Středočeského kraje k 11 143 událostem.

VÝKON SLUŽBY, STANICE A TECHNIKA
HZS Sthlm využívá k výkonu služby 11 hasičských stanic. Výkon služby je rozdělen do čtyř směn. Na jedné směně slouží 82 příslušníků: 1 velitel směny (VS), 9 velitelů čet (VČ), 18 velitelů družstev (VD) a 54 hasičů. Na OPIS slouží 5 příslušníků: 1 velitel OPIS, 1 požární inženýr (PI) a 5 operátorů OPIS. V tzv. domácí pohotovosti je pak připraven výkonný zástupce ředitele HZS (řídí krizový štáb města) a požární inspektor (vyšetřovatel). HZS Sthlm je tak jediný HZS ve Švédsku, který má k dispozici vyšetřovatele 24 hodin denně. Ve všední dny, během pracovních hodin, má HZS Sthlm ještě k dispozici tzv. krycí družstvo (1 VČ, 2 VD a 5 hasičů). Denní směna začíná v 7:30 a v 18:30 je střídána noční směnou. Pracovní režim končí ve 22:00. Jednotky na stanicích mají 90 sekund na výjezd od vyhlášení poplachu.

Johannes – centrální stanice HZS Sthlm pocházející z roku 1878. Na stanici sídlí vedení, administrativa, operační řízení a OPIS. OPIS, jež se nachází 25 m pod zemí, sdílí prostory s CTV 112. OPIS zodpovídá za celý region „střed” (celkem sedm obcí kraje Stockholm). V případě zásahu dvou a více stanic se vydává na místo zásahu VS + 1 operátor OPIS a v případě potřeby i PI + 1 operátor OPIS. V garážích stanice se nacházejí pro jejich potřeby dva velitelské automobily (MB Sprinter, skříňová nástavba, r.v. 2004). Výkonný zástupce ředitele HZS a vyšetřovatel mají každý k dispozici osobní automobil (Saab 9–5 kombi, biopower, r.v. 2006).

Östermalm – stanice z roku 1927. Směna: 1 VČ, 2 VD, 6 hasičů. Technika: 2× CAS, 1× AZ, 1× nosič kontejnerů (1× speciální kontejner, „Alley Cat” žebřík) [více viz článek zde na Požárech], 1× osobní automobil (psovod). Stanice se specializuje na velkokapacitní hašení cisteren.

Katarina – nejstarší stanice u HZS Sthlm (z roku 1876) a zároveň i jedna z nejstarších na světě. Směna: 1 VČ, 2 VD, 6 hasičů. Technika: 2× CAS, 1× AZ a 1× velká loď (přístav). Stanice se specializuje na operace na moři. Stanice je rovněž předurčena na zásahy s nebezpečnými látkami (NL) v rámci celé Skandinávie. Na stanici se rovněž nachází muzeum HZS Stockholm.

Farsta – stanice z roku 1956. Směna: 1 VČ, 2 VD, 6 hasičů. Technika: 2× CAS, 1× AZ, 1× nosič kontejnerů (1× chemický kontejner), 1× terénní automobil (Unimog) a 1× loď (přívěs). Stanice se specializuje na operace na moři a na zásahy s NL (je rovněž předurčena na tyto zásahy v rámci celé Skandinávie).

Brännkyrka – stanice z roku 1980. Směna: 1 VČ, 2 VD, 6 hasičů. Technika: 2× CAS, 1× AZ a 1× nosič kontejnerů (3× cisternový kontejner – pěna, voda a voda/čerpadlo). Stanice se specializuje na kontejnerový systém.

Kungsholmen – stanice z roku 1931. Směna: 1 VČ, 2 VD, 7 hasičů. Technika: 2× CAS, 1× AZ a 1× vozidlo potapěčů a 1× vozidlo s tlakovou komorou. Specializací stanice jsou potapěči & tlaková komora s působností po celém kraji Stockholm.

Kista – stanice z roku 1980. Směna: 1 VČ, 2 VD, 6 hasičů. Technika: 2× CAS a 1× AZ. Stanice se specializuje na „rozstřel” přehřátých tlakových/plynových lahví.

Vällingby – stanice z roku 1964. Směna: 1 VČ, 2 VD, 6 hasičů. Technika: 2× CAS, 1× AZ, 2× terénní automobil (1× Unimog) a 1× loď (přívěs). Stanice se specializuje na požáry střech a zásahy s NL. Na stanici rovněž sídlí lezecká skupina.

Lidingö – stanice z roku 1971 (součástí HZS Sthlm od roku 2001). Směna: 1 VČ, 2 VD, 5 hasičů. Technika: 1× CAS, 1× AZ, 2× terénní automobil (1× Unimog) a 1× loď (přívěs). Stanice se specializuje na zásahy na sněhu a ledu.

Solna – stanice z roku 1957 (součástí HZS Sthlm od roku 2002). Směna: 1 VČ, 2 VD, 6 hasičů. Technika: 2× CAS, 1× AZ a 1× nosič kontajnerů (1× cisternový kontajner – voda, 1× protiplynový kontejner). Stanice se specializuje na zásahy v DP a pátrání po osobách s použitím IR kamer (rovněž známé jako termokamery).

Hägersten – stanice z roku 1944. Na stanici slouží tzv. krycí družstvo (1 VČ, 2 VD a 5 hasičů). Stanice nemá žádný hasební obvod. Úkolem krycího družstva je zajišťovat plošné pokrytí v době výcviku/cvičení ostatních stanic a zároveň fungovat jako posilová jendotka. Technika: 2× CAS a 2× AZ (funguje zároveň jako záloha). Na stanici rovněž sídlí strojní služba a je zde výcvikové středisko.

Ågesta – výcvikové centrum a skladiště hasebních materiálů (z roku 1980), jež spadá pod stanici Hägersten.

HZS Sthlm disponuje 19 ks CAS. Tyto jsou víceméně identické. Jedná se o Scanie P114 GB 340 4×2 s nástavbou od firmy Autokaross. Vozidla jsou osazena čerpadly o výkonu 3 000 l/min, nádrží na 2 500 l vody a 400 l pěny. Ve všech vozidlech je vyprošťovací zařízení Holmatro. Na druhou stranu tato vozidla nemají vysokotlak. Vozdila byla pořízena v období 2000 – 2005. HZS má dále k dispozici 11 ks AZ 30 s čerpadlem 1 000 l/min. Podvozkem je opět Scania (Crew Cab). Nástavby jsou od firmy Metz. AZ pochází z období 1992 – 2003. HZS má rovněž 8 ks kontejnerů (4 ks cisternový, 2 ks chemický, 1 ks protiplynový, 1 ks speciální) a 4 nosiče kontejnerů, opět na podvozku Scania (1998–2004). Od roku 2005 používá HZS Stockholm i menší kontejnery (3 ks na hasení menších požárů v nepřístupném terénu), jež jsou převáženy 3 ks MB Unimog. Vozy Unimog se rovněž používají na tahání přívěsů s loděmi. Technika se obnovuje po 10 až 16 letech v závislosti na opotřebení. Kromě této techniky používá HZS řadu osobních (Ford Focus, Volvo V70) a dodávkových (MB Sprinter, VW, Seat Alhambra) automobilů. [Fotografie většiny vozidel lze nalézt na portálu Brandforsvar.Net (zdůvodu autorských práv je zde pouze odkaz na portál)]

Standardní družstvo je 1 VD a 4 hasiči, zmenšené pak 1 VD a 2 hasiči. V případě nasazení 2 družstev je velícím důstojníkem VČ. HZS Sthlm používá černé/tmavě modré zásahové obleky značky Brage. Dýchací přístroje jsou od firmy Interspiro. Ochranné přilby jsou značky Brissman. Na funkční označení zasahujících se používají odlišné barvy přileb: červená = VS a PI, žlutá = VC a vyšetřovatel, bílá & žlutý pruh = VD a bílá = hasič. Kromě barvy přilby lze rozeznat VS podle žluté bundy a PI podle červené bundy. VS, PI, VC a vyšetřovatel mají rovněž na bundách pruhy s červeno-bílou šachovnicí místo standardních žlutých.

STANICE SOLNA
Jak název napovídá, stanice Solna se nachází na území obce Solna. Stanice byla uvedena do provozu v roce 1957 a zrekonstruována v roce 2005. V době uvedení do provozu se zde nacházelo 8 hasičských vozidel a 2 sanitní vozidla. V současnosti kromě HZS sídlí stále na stanici i ZZS (dnes ZZS kraje Stockholm). V garážích se nachází 4 vozidla HZS a 7 vozidel ZZS.

V seriálu jsou prezentovány zejména zásahy u požárů bytů s nasazením DP skupin a IR kamer, specializace stanice Solna. Tento typ zásahu představuje přibližně 6 % z celkového počtu zásahů HZS Sthlm.

Při zásazích v dýchacích přístrojích (DP) je standardním postupem nasazení tzv. DP skupiny. Tato taktika byla vyvinuta pro maximalní možné zajištění bezpečnosti zasahujících v uzavřených prostorách. DP skupina se skládá ze dvou hasičů a velitele DP skupiny (VDP). VDP se vždy nachází u vstupu do tzv. zásahového prostoru a naviguje, informuje, asistuje a jiným způsobem podporuje své dva hasiče v tomto prostoru. DP skupina komunikuje na svém vlastním zvlášť určeném kanále. V případě zásahu, kde se nachází pouze jedno nebo dvě družstva (1 standardní družstvo, 1 VD + 4 hasiči, je minimu pro zásahy v DP v uzavřených prostorách), má VDP aktivnější úlohu a může např. sám vstoupit do zásahového prostoru a vyvést své hasiče v případě jejich dezorientace. Ve Stockholmu, kde je většinou k dispozici více družstev, se VDP soustředí na samotnou koordinaci. V případě potřeby evakuace jeho/jejích dvou hasičů má např. k dispozici další dva hasiče s připravenou hadicí.

Kromě specializace na DP se stanice Solna zaměřuje na vyhledávání osob pomocí IR kamer. HZS Sthlm zahájilo projekt IR kamer po jedné z návštěv v USA. V současné době má HZS Sthlm k dispozici 28 kamer (celková cena se pohybuje kolem 2.8 milionu SEK). Cílem je, aby na každé stanici byly tři kamery. HZS Sthlm rovněž vyvinulo dva týdny dlouhý výcvik, který se zaměřuje zejména na schopnosti správně vyhodnotit obraz kamery v různých situacích. Výcvik se dále zaměřuje na pátrací postupy, vnímání prostoru, odhad vzdálenosti i rizika při použití kamer. Jedním z takovýchto rizik je odraz ohně v okně. V IR kameře vypadá, že je před kamerou, ve skutečnosti je ale za zády hasiče. Na stanici Solna prošli všichni hasiči tímto výcvikem, celkem 50 osob.

Dalším typem výjezdu, jež se objevil v seriálu, je tzv. SALSA (Saving Lives in Stockholm Area) poplach. SALSA poplach je výjezd jednotek HZS k událostem jako např. úrazy, srdeční zástavy, apod. Tento poplach je vyhlášen jednotkám HZS, pokud se nacházejí k místu události blíže než vozidla ZZS. Všechny jednotky HZS v kraji Stockholm jsou mimo jiné vybaveny resuscitačními přístroji a příslušným výcvikem. V případě HZS Stockholm se jednalo o 210 výjezdů (SALSA a ostatní asistence ZZS) v roce 2005. Od zavedení SALSA poplachu se zvýšil počet osob, které přežily zástavu srdce mimo nemocnice ze 3 % na 6 % (Podle SOS Alarm se toto číslo v ostatních velkých městech v Evropě pohybuje kolem 18 – 20 %). Mimo kraj Stockholm se tento typ poplachu (SALSA) rovněž označuje jako IVPA poplach. Zkratka znamená v doslovném překladu „v době čekání na sanitu“.

SERIÁL
Seriál o hasičích ze stanice Solna vytvořil novinář Fredrik Undevik a jeho čtyřčlenný tým. Fredrik Undevik je známý válečný reportér Švédské televize. Jeho tým strávil na st. Solna celkem 13 měsíců. Při natáčení byly např. použity speciální kamery umístěné na ochranných oblecích členů DP skupin, které umožnily divákům pohled zblízka na práci hasičů v silně zakouřených prostorách.

Odkazy na jednotlivé díly seriálu + shrnutí klíčových situací v čestině lze nalézt zde na Požárech.

ZÁVĚR
Seriál, jenž je velmi opětován jak kritikou tak i diváky, je bohužel souběžně doprovázen tvrdou realitou života. Díky úspěchu seriálu se media začala více zaobírat problémy hasičů. Zejména snižováním počtu směnových příslušníků a zavíráním stanic v posledních dvou letech. V průběhu vysílání seriálu se tak veřejnost mohla dozvědět o velmi tvrdých úsporných opatřeních, jež musí HZS Sthlm splnit v následujících dvou letech – ušetřit 200 milionů SEK. I zde došlo na počátku tohoto roku ke snížení počtu směnových příslušníků. Místo původních 82 slouží od poloviny února na směně pouze 67 příslušníků. Místo 2 CAS a 1 AZ je dnes osazena pouze 1 CAS a 1 AZ, neboť na každé stanici by mělo sloužit o dva hasiče méně. Dále se diskutuje širší zavedení denních směn a scénář s noční směnou o počtu 54 příslušníků. Tato opatření se dotýkají i stanice Solna. Např. hrozí, že dva hasiči ze seriálu – Anders „Mora” a Kenneth – budou prospuštěni. Důvodem je Švédská legislativa, jež stanovuje, že v případě propouštění jdou nejdříve zaměstnanci s nejkratší dobou na pracovišti. Díky tomuto zákonu tak může HZS Sthlm přijít o nadějnou generaci mladých hasičů.

ZDROJ:

[1] HZS Stockholm (Šve: Stockholms brandförsvar) – web, výroční zpráva, audit
[2] Státní úřad PO (Šve: Statens räddningsverket) – web, statistická ročenka
[3] SOS Alarm – web
[4] časopis Sirenen
[5] časopis Samverkan 112
[6] Švédská televize (Šve: Svensk television) – web
[7] web-portál Brandforsvar.Net
[8] GR HZS – statistická ročenka
[9] hl. m. Praha – web
[10] Středočeský kraj – web

Pro Požáry.CZ
Jiří Trnka

-wap-
Sdílet