Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní uvítání Tatry v Kamenici

V roce 2006 se našemu sboru resp. obci naskytla ke koupi cisternová automobilová stříkačka Rosenbauer na podvozku Tatra 148 od firmy ZEKA Slavičín, která se zabývá repasí požárních automobilů.

Cesta k pořízení Tatry s nástavbou Rosenbauer byla však velmi trnitá. V březnu roku 2006 se dostavili zástupci sboru na zasedání obecního zastupitelstva a předložili zastupitelstvu návrh na zakoupení tohoto vozidla. Zastupitelstvo se k návrhu vyjádřilo takto: „V roce 2006 nejsou finanční prostředky na nákup vozidla, které navíc nebylo ani v rozpočtu.“ Členové SDH se jeli podívat na toto vozidlo do Slavičína u Luhačovic. Vozidlo jsme nafotili, zjistili vlastnosti a podmínky, za jakých by se dalo odkoupit, a znovu je předložili obecnímu úřadu. Zasedala obecní rada, na kterou jsme byli přizváni. Obecní rada hledala varianty, jak by se dalo vozidlo zakoupit. Jelikož majitel firmy ZEKA Slavičín dal návrh na kompletní repasi vozidla a následný prodej začátkem roku 2007, bylo reálné dostat vozidlo do rozpočtu na rok 2007. Starostka tento návrh přednesla na květnovém výjezdním zasedání obecního zastupitelstva ve Vržanově. Obecní zastupitelstvo tento návrh schválilo a v červnu byla podepsána smlouva na repasi vozidla TATRA 148 s nástavbou Rosenbauer, původně se jednalo o nástavbu KHA 32.

Do Slavíčina jsme vykonali ještě několik návštěv a kontrol, jak repase vozidla probíhá, a upřesnili jsme, co všechno bychom do Tatry chtěli dát. Dne 21. února 2007 jsme jeli do Slavičína s paní starostkou a místostarostou vozidlo převzít. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina nám vozidlo vybavil dýchacími přístroji Saturn. Vozidlo s objemem vodní nádrže 7 000 l stálo 750 000,–Kč a bylo celé hrazeno z obecního rozpočtu, nikdo jiný nepřispěl žádnou částkou. Tatra je kromě standardního příslušenství vybavena plovoucím čerpadlem, motorovou řetězovou pilou, pěnidlem ve dvou 25 l kanystrech a největší předností je vysokotlaká proudnice pro hašení bytových jednotek, požárů ve druhé fázi (začínajících požárů) a požárů vozidel. Za tuto spolupráci bych chtěl obecnímu úřadu poděkovat. Chtěl bych také poděkovat členům sboru, kteří den co den na vozidle pracovali a doladili ho do dnešní podoby.

nprap. Jiří Nevosad
vrchní inspektor-technický pracovník
HZS kraje Vysočina a člen SDH Kamenice u Jihlavy

jiri.nevosad@hasici-vysocina.cz

www.kameniceujihlavy.cz

www.oshjihlava.cz

-wap-
Sdílet