Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 3/Ř: Štáb velitele zásahu

Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci IZS může velitel zásahu zřídit štáb.

Zpravidla se jedná o zásahy s potřebou nasazení více jak pěti jednotek nebo složité zásahy s nutností užší koordinace se složkami IZS, s odborníky nebo majiteli objektu.

Štáb v souladu s rozhodnutími velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě zásahu, je využíván při koordinaci složek IZS a připravuje rozhodnutí velitele zásahu.

Štáb tvoří

  1. náčelník štábu,
  2. člen štábu pro spojení,
  3. člen štábu pro týl,
  4. člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu,
  5. člen štábu pro nasazení sil a prostředků,
  6. zástupci složek IZS, v případě zásahu v rámci IZS,
  7. pomocníci členů štábu.

Náčelník štábu odpovídá za činnost štábu. Navrhuje veliteli zásahu složení štábu, zastupuje velitele zásahu po dobu jeho nepřítomnosti a zajišťuje styk s veřejností na místě zásahu.

Zpravidla řídí úsek analýzy situace pro přípravu rozhodnutí velitele zásahu a úsek nasazení sil a prostředků, u rozsáhlých zásahů jmenuje velitel zásahu pro uvedené úseky členy štábu. Náčelník štábu je označen zvláštní vestou s nápisem „Náčelník štábu“. nebo červenou páskou s nápisem „NŠ“ na levé paži. Pomocníkem náčelníka štábu může být dokumentarista, analytik apod.

Sdílet
Přiložené soubory
R_03_Stab_VZ.pdf zobrazit online PDF 151 kB