Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž 0.ročníku v disciplínách T.F.A. v Ústí nad Orlicí

Pořadatelem soutěže T.F.A je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, požární stanice Ústí nad Orlicí, Hasičský sportovní klub Ústí nad Orlicí.

P r o p o z i c e

1.

2. Soutěž se uskuteční dne 28.dubna 2007 v Ústí nad Orlicí v prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum.

3. Soutěže se zúčastní jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH, kteří jsou nositeli dýchací techniky.

4. Organizační pracovníci soutěže:
Velitel soutěže: plk. Ing. Jan Kroulík
Tajemník soutěže: mjr.Bc.Roman Studený
Vedoucí ekonomické a organizační skupiny: mjr.Bc.Karel Formánek
Vedoucí technické skupiny: mjr.Pavel Šprync
Technická skupina: ppor.Ing.Brejtr, nprap.Marek, nstržm.Hájek, nstržm.Pojezný, nprap.Mertelík,, por.Pirkl, nprap.Vaněk, nstržm.Kutra, npor.Katzer, npor.Vincenc, npor.Dušek L., npor.Venc, nstržm.Frydrych R.,nstržm.Makalouš, nstržm.Fišar.
Hlavní rozhodčí: nprap.Pavel Zámečník
Sbor rozhodčích: příslušníci z technické skupiny
Zpracování výsledků: nprap.Číž, nprap.Doskočil Martin , por.Kroulík
Časomíra: SDH Černovír – Miroslav Franz
Prezence: pprap. Ladislav Singer ml.
Hlasatel: nprap.Číž
Spojení, ozvučení: nprap.Doskočil, pprap.Řehák
Dokumentace soutěže: por.Bc.Kubíček Jaroslav
Hostitelská skupina: Mašanská, Kašparová

5. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: HZS kraje Pardubice, stanice Ústí nad Orlicí, HSK Ústí nad O.
Datum konání: 28.dubna 2007
Místo konání: Ústí nad Orlicí, areál rozhledny Andrlův Chlum.
Startovné: 100,– Kč
Prezentace závodníků: 28.dubna 2007 08.00 – 09.00 hodin
Seznámení s disciplínami : 09.00 – 09.20 hodin
Start soutěže: 28.dubna 2007 v 09.45 hodin
Zabezpečení stravy: strava zajištěná na místě
Zdravotnická služba: OZZS Ústí nad Orlicí

a) Podání přihlášek, startovné
Do 23.dubna 2007 na e-mail:tfa.usti@sez­nam.cz , tel. 605 766 526 nebo 950 585 111.
Do přihlášky, která je součástí těchto propozic, je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název organizace a termín poslední zdravotní prohlídky.
Případné změny mohou být uplatněny výjimečně nejpozději 28.dubna 2007 při prezenci soutěžících. Počet soutěžících je omezený na 40.
Startovné se hradí při prezentaci závodníka.
b) Odvolání účasti
Do 25.dubna 2007 na e-mail:tfa.usti@sez­nam.cz ,nebo na tel. 605 766 526.
c) Startovní pořadí
Startovní pořadí bude určeno pořadatelem na základě losování.
e) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících HZS odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Závodníci předloží u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář součástí propozic). Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.
6. Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat postupně v pětiminutových intervalech. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží T.F.A (dále jen „Pravidla“) s tímto upřesněním:
a) Technické prostředky – zajišťuje pořadatel:
 6× hadice B 75 , 2× plnoproudá proudnice B,
 1× 6 kg kladivo (perlík), 1× hammer box,
 1× max. 80 kg figurína,
 1× bariéra pro požární sport,
 2 ks závaží 20 kg.
 možnost zapůjčení přetlakového DP pro SDH
 kompresor na plnění tlakových láhví
b) Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:
 uchopí dvě nezavodněná hadicová vedení B s napojenými proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost cca 60 m, kde proudnice odloží na metu,
 uchopí obouruční kladivo a provede 60 úderů do konstrukce hammer boxu (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem,
 překoná 2m bariéru,
 následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop – zákaz za nohy, hlavu apod.) na vzdálenost 40 m kde figurínu odloží do vyznačeného prostoru,
 uchopí dva 20 kg barely (jiné závaží) a přenese na vzdálenost 20 m do vyznačeného prostoru a pokračuje ve výběhu na plošinu rozhledny ( 183 schodů, cca 12.NP ) kde se nachází cíl.
 všechny disciplíny se provádí průběžně v jednom čase


c) Vybavení soutěžícího:
HZS:
 triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče, zásahové rukavice, sportovní obuv,
 kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj

SDH:
 triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, kalhoty PS II, přilba pro hasiče, pracovní rukavice, sportovní obuv,
 kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj

d) Start:
Soutěžící startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem (upnutou ochrannou maskou a spuštěným vzduchem, minimální zásoba vzduchu 80% plnícího tlaku láhve). Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny..

 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje
 soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně,(kalhoty ochranného oděvu), nasazenou přilbou (s maskou izolačního vzduchového dýchacího přístroje tzv. „připraven k zásahu“, se spuštěnou automatikou), a s nasazenými zásahovými rukavicemi,
 takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
 po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.
e) Kategorie:
A – HZS do 40-ti let,
B – HZS nad 40 let,
C – SDH do 40-ti let,
D – SDH nad 40 let.f) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:
 nedotažení hadic za metu, odhození proudnic,
 nedodržení počtu úderů kladivem,
 nepřekonání bariéry,
 transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
 nedonesení zátěže na připravené místo,
 sejmutí masky izolačního vzduchového dýchacího přístroje kdykoliv v průběhu pokusu,
 rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
 neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 nedodržení své trasy, atp.
g) Ceny:
Pro první tři v každé kategorii poháry (medaile) a věcné ceny.
A – pohár ředitele ÚO
C – pohár starosty města

7. Předpokládaný časový rozpis soutěže
Sobota 28.dubna 2007
 08:00 – 09:00 hodin – prezence
 zahájení před budovou chaty Hvězda
 09:05 – 09:20 hodin – seznámení se s tratí všech závodníků
 09:45 – start prvního soutěžícího,
 40 minut po skončení závodů – vyhlášení výsledků v prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum.
8. Různé
 měření času bude elektronicky i ručně stopkami,
 informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině,
 výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě
na e-mail adresy uvedené v přihlášce,
 kauce při podání protestu je stanovena na 500,– Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena. V opačném případě propadá pořadateli.

-kaw-
Sdílet