Čtvrtek 20. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 4/Ř: Velitel úseku, velitel sektoru

Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo rozsáhlém zásahu anebo při zásahu v rámci integrovaného záchranného systému může velitel zásahu zřídit jednotlivé úseky a určit velitele úseků.

Zřídí-li velitel zásahu úseky, stanoví úkoly, které budou úseky plnit a vyčlení pro plnění těchto úkolů potřebné síly a prostředky. Pro několik úseků může velitel zásahu zřídit společný sektor a určit jeho velitele.

Pokud nestanoví velitel zásahu jinak, jsou hasiči přímo podřízeni svým velitelům jednotek. Velitelé jednotek jsou podřízeni veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může velitel úseku, velitel sektoru nebo velitel zásahu vydat hasičům rozkaz nebo pokyn přímo.

Zřízení úseku, případně sektoru, usnadňuje veliteli zásahu řízení zásahu, zaručuje bezprostřednější reakci nasazených sil a prostředků na vzniklou situaci včetně soustředěnější práce několika jednotek pro splnění společného specifického úkolu.

Úseky se zřizují zejména když:

  1. jejich zřízení vyžaduje z hlediska řízení zásahu členitost nebo rozsáhlost objektu,
  2. je prováděna určitá charakteristická činnost v určitém místě zásahu vyžadující specifické řízení nebo stejný postup několika jednotek nebo dalších složek IZS.

Velitel úseku je označen zvláštní vestou s nápisem „Velitel úseku“ nebo červenou páskou s nápisem „VU“. Velitel sektoru je označen vestou s nápisem „Velitel sektoru“ nebo červenou páskou s nápisem „VS“. Označení páskou se nosí na levé paži.

Sdílet
Přiložené soubory
R_04_Velitel_useku.pdf zobrazit online PDF 133 kB