Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ruská ruleta o život a peníze VII.

Přinášíme další část seriálu požární prevence od HZS Pardubického kraje s názvem Požární ochrana v bytových domech. Tentokrát právě o tom, jak se správně zachovat v případě požáru bytového domu.

Požáry bytů a bytových domů jsou, nadále budou a budou u nich umírat lidé. Je to prostá pravda, kterou si málokdo chce připustit. Odůvodnění bývá zpravidla totéž: „proč by se to mělo stát právě mně nebo mým blízkým – vždyť přece vždy hořelo u někoho jiného…“
Pohled hasiče je však trochu jiný. Na požáry se díváme obdobně jako policista na dopravní nehody nebo kriminální činy. To, co je pro někoho tragédií, je pro nás zaměstnáním. Požáry hasíme, vyšetřujeme, dokumentujeme, evidujeme, vyhodnocujeme. Díváme se na ně s nadhledem podle navyklých měřítek, je to prostě naše práce.

Smrt člověka u požáru však vždy a vždy vede k otázkám: Dalo se tomu zabránit ? Co by se stalo, kdyby v ten okamžik jednal někdo nějak jinak? Jaký podíl viny nesou jedni a jaký ti druzí? Lze vůbec při požáru bytového domu postupovat tak, aby to bylo správně?
Mnoho norem a jiných předpisů řeší, jak se domy mají stavět, jakou požární odolnost mají mít stropy, stěny i dveře, kde mají být hydranty a hasicí přístroje nebo další požárně bezpečnostní zařízení, jak často se má co revidovat a kontrolovat.

Co dělat v případě požáru nám však říká pouze nenápadný § 18 *) zákona o požární ochraně:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany.
Zdánlivě samozřejmé věci. Ovšem až poté, co si je přečteme takto pěkně popořadě. Drtivá většina lidí z bytovek na otázku „co budeš dělat, když bude hořet u tebe v baráku?“ odpoví špatně. Někdo nejdříve volá hasiče, jiný nejdříve hasí nebo zachraňuje majetek nebo peníze a doklady. Vyhlášení poplachu v domě, evakuace a záchrana osob na prvním místě napadne málokoho. Jako bychom si zdraví a života ani nevážili.
Přesný návod na otázku z titulku vám tento článek nedá, neboť situací, možností a variant může být tolik, že daná problematika by vydala na diplomovou práci, nebo ještě lépe – náplň předmětu pro školní pololetí.
Každopádně pokud se nyní zamyslíte nad citovanými body a) až d), jste na správné cestě k tomu, abyste byli připraveni a nebyli překvapeni.
*) text znění zákona je zkrácen, na obsah informace to však nemá vliv.


Autor textu:
mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař,
vedoucí odd. prevence HZS Pardubického kraje územní odbor Svitavy


por. Bc. Vendula Horáková
komisař – tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

-wap-
Sdílet