Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výzva sportovním klubům působícím v oblasti PO

Česká hasičská sportovní federace vyhlašuje podmínky k získávání finančních prostředků sportovním klubům působícím v oblasti PO na sportovní akce v roce 2008. Kluby, které mají zájem se podílet na realizaci a organizování sportovních akcí společně s ČHSF.


Vyplňte prosím formulář ( viz níže ) a zašle na adresu jiri.moskva@hzsol.cz.1.1. Název žadatele …………………………………­……………………………….­..
1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity) ………………………… ……...
1.3. Adresa
Obec ……………………Kód obce (doplní poskytovatel dotace) PSČ

Část obce ………………Okres……………………­..Kraj…………………­……..
Ulice …………. č. p. ……… č. o. ………….
Telefon/Fax
E-mail
Prezentace na Internetu – http://
1.4. IČO DIČ
1.6. Číslo účtu

2.Statutární orgán (statutární zástupci organizace)
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail: …………………………………­………………………………………….

Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail: …………………………………­………………………………………­.....

3. Základní idea a stručný obsah projektu,
4. Pro koho se akce bude realizovat...­.............­.............­.............­.............­.............­........
5. Přehled spolupořadatelů podílejících se na akci.........­.............­.............­.............­...
6. Předpokládaný počet účastníků....­.............­.............­.............­.............­.............­.........
7. Předpokládaný termín akce.........­.............­.............­.............­.............­.............­..........
8. Předpokládaný rozpočet – celkem, vlastní zdroje, jiné zdroje, požadovaný příspěvek....­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.......
9. U příspěvku nutno konkretizovat účel (služby, materiál, mzdy …)...........­.........
Sdílet