Pondělí 25. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Při cvičném požáru lesa v Liberci se prověřilo, jak zajistit nepřetržitou dodávku vody na místo požáru

V úterní podvečer 8. 10. 2013 vznikl cvičně požár lesního porostu v těžko přístupném terénu v Liberci – Kateřinkách na ploše zhruba 100 m čtverečních se vzdáleností 700 m od nejbližšího vodního zdroje a s převýšením více jak 40 m. To byly podmínky taktického cvičení profesionálních a dobrovolných hasičů povolaných podle III. stupně požárního poplachového plánu pro tuto lokalitu Liberce.

Mezi hlavní úkoly patřilo vytvoření dvojité dálkové dopravy vody za pomocí převážně požárních čerpadel PS 12. Na lokalizaci a likvidaci bylo nasazeno celkem pět útočných proudů C a v průběhu vedení dálkové dopravy postupně dodány ještě dvě posilující čerpadla PS 12.

Cvičení probíhalo v celkem náročném terénu Jizerských hor a hasiči s útočnými proudy šplhali po strmém svahu, aby se k fiktivnímu ohnisku dostali. Celé cvičení bylo ztíženo i rychle se blížící tmou. Pro koordinaci nasazení hasičských jednotek byl vytvořen štáb velitele zásahu, který postupně plnil pokyny velitele zásahu.

Bohužel i při vysokém nasazení všech hasičů se nepodařilo splnit hlavní cíl cvičení, a to zabezpečit nepřetržitou dodávku vody na místo požáru po dobu minimálně 20 minut i přes to, že se v závěru cvičení nasadilo čerpadlo z jedné z cisteren u vodního zdroje. I tak cvičení splnilo svůj účel a všichni hasiči tvořící tuto dálkovou dopravu vody si měli možnost vyzkoušet, jak je někdy těžké skloubit teorii s praktickým nasazením.

Text a foto: mjr. Ing. Jaromir Mottl

Sdílet