Čtvrtek 29. července 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení Teplo 2013 proběhlo v Olomouci. Simulovaný požár v rozvodné stanici přerušil dodávky tepla do okolí

V hlavní rozvodně Teplárny Olomouc na Tovární ulici v Olomouci vznikl z dosud nezjištěných příčin požár jednoho z transformátorů. Plameny se přenesly prostřednictvím kabelových rozvodů do kabelového prostoru šesti kW rozvodny. Požár byl signalizován elektronickou požární signalizací na velín a následně oznámen na tísňovou linku 112. Na místo události byly vyslány jednotky požární ochrany a informovány další dotčené složky IZS.

Jednotky požární ochrany provedly průzkum objektu, zda se uvnitř nenachází zraněné osoby. Hlídka Policie ČR dohlížela nad silničním provozem na ulici Tovární. Velitel zásahu rozdělil požářiště do dvou úseků – rozvodna a transformátor. Rozvodna byla odpojena od energetické sítě a následně došlo ke kompletnímu odstavení poměrné části teplárny. Byla přerušena dodávka teplé vody a tepla prostřednictvím horkovodní sítě pro asi 22 000 domácností ve městě. S ohledem na hasební práce lze předpokládat, že opravu zařízení bude možné zahájit až po asi 8 hodinách od vzniku požáru. Pracovníci Teplárny se snaží zajistit instalaci náhradního mobilního zdroje.

V důsledku rozsahu mimořádné události a kvůli technické i časové náročnosti při zajištění obnovy dodávky teplé vody a tepla do sítě svolává, v souladu se zákonem o IZS, primátor města Olomouce krizový štáb. „Simulovaná událost by se významným způsobem dotkla velké části obyvatel města. V podmínkách cvičení by výpadek ohrozil městské čtvrti Nové Sady, Povel, Nová Ulice, Neředín, Hodolany a Lazce. Více než tři tisícovky obyvatel by se ocitly bez teplé vody a tepla,“ přiblížil primátor Martin Novotný důsledky požáru transformátoru v teplárně.

Statutární město by se tak podílelo jak na likvidaci bezprostředně hrozících ekologických škod, na zajištění informování obyvatel, tak i na zabezpečení náhradních služeb evakuovaných osob ve školských a sociálních zařízeních. „Uvedené cvičení realizujeme právě z důvodu, abychom společným postupem s teplárenskou společností Dalkia dokázali předcházet mimořádným událostem tohoto typu, případně zmírnit její následky do té míry, aby se co nejméně dotkly obyvatel našeho města,“ uvedl vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. Úkoly jednotlivých sekcí krizového štábu spočívají například ve spolupráci při zajištění náhradního zdroje elektrické energie nebo v zajištění pracovníků do terénu, kteří by lidem v zasažených lokalitách města poskytovali potřebnou pomoc a informace.

Organizátory cvičení jsou Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, statutární město Olomouc a teplárenská společnost Dalkia Česká republika. Do cvičení byly dále zapojeny jednotky sborů dobrovolných hasičů Olomouc – Chválkovice a Černovír. Na zajištění cvičení se podíleli i příslušníci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc a strážníci Městské Police Olomouc. Při cvičení byla použita i speciální technika pro hašení požárů elektrorozvoden. Plynový hasicí kontejner pořídilo statutární město Olomouc pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v roce 2011.

Tento speciální kontejner se používá, díky technickým specifikacím a kombinaci různých hasebních metod v jednom kontejneru, u různého spektra složitějších zásahů.

Kontejner je vysílán k požárům trafostanic, energocenter, kolejových vozidel a dalších, kde je nutné použít speciální hasební látky.

Kontejner obsahuje tyto hasicí technologie:

  • plynovou – s celkovou zásobou 900 kg CO2 se dvěma sestavami tlakových lahví vzájemně mezi sebou propojených, na které jsou napojeny 2 tlakové hadice na navijáku, každá v délce 50 m s uzavíratelnými proudnicemi, které jsou vyvedeny na obě strany účelové nástavby, s celkovým výkonem 90–100 kg/min CO2 pro obě proudnice, konstrukční řešení tlakových hadic a proudnic umožňuje prodloužení o dalších 50 m při stejném výstupním výkonu,
  • práškovou – 250 kg prášku (pro třídu požáru A, B, C), s hadicí na navijáku dlouhou 40 m a s pevně připojenou uzavíratelnou proudnicí,
  • vzduchopěnovou hasicí technologii ONE SEVEN tvořenou agregátem pro výrobu těžké pěny s minimální potřebou vody, která je vytvářena pomocí tlakového vzduchu. Toto specifické zařízení je možno použít pro požáry hořlavých látek typu A (hořlavé pevné látky) nebo B (hořlavé kapaliny a plyny) podle druhu použitého pěnidla.

Z příspěvku od společnosti UNEX a.s. bude do kontejneru instalováno speciální hasicí zařízení COBRA. Zařízení umožňuje provádět řezání a hašení za pomoci abraziva unášeného proudem vody pod vysokým tlakem. Zařízení je možné využít pro hašení v uzavřených prostorech, technologických kanálech a dalších nepřístupných místech.

Cílem cvičení bylo procvičit vzájemnou spolupráci záchranných složek, statutárního města Olomouce a společnosti zajištující distribuci tepla v případě mimořádné události. Dále prověřit svolávání Krizového štábu statutárního města Olomouce a procvičit opatření k eliminaci následných škod.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Zdeněk Hošák
tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet