Středa 20. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z HZS ArcelorMittal Ostrava a.s. prošli výcvikem ve flashover kontejneru v Hamrech

Ve dnech 1.10 a 15. 10. 2013 se zúčastnili výcviku v areálu skladu Hamry u Prostějova, který spadá pod HZS Olomouckého kraje, hasiči a velitelé z HZS ArcelorMittal Ostrava a.s., kteří si tak měli možnost vyzkoušet schopnosti efektivně a bezpečně pracovat v předem definovaných podmínkách, které lze ve flashover kontejneru navodit.

Výcvik byl rozdělen do dvou dnů, přičemž v obou případech se zúčastnilo 16 absolventů. Výcvik začal v 8:00 hod. ve školící místnosti střediska, teoretickou části, kde absolventům výcviku přednášel por. Ing. Petr Ošlejšek teorii hašení požárů v uzavřených prostorách.

Po zhruba dvouhodinové přednášce se všichni vystrojili nezbytnými ochrannými pomůckami a začala další část výuky, tentokrát praktická a to 3D hašení, práce s proudnicí a impulzívní hašení. Všichni si vyslechli krátkou teorii a poté si již vyzkoušeli jednotlivé hasební metody.

Dalším krokem výcviku byl již samotný flashover kontejner. Po důkladné kontrole všech ochranných pomůcek se absolventi srovnali ve dvou řadách podél stěn na podlahu kontejneru a mohlo se začít. Obsluha výcvikového kontejneru zapálila pec, která byla až po strop naložená dřevěnými paletami. V průběhu jednotlivých fázi hoření bylo absolventům v praxi předvedeno co je to neutrální rovina, rollover, jak hasit v uzavřených prostorách aby nedošlo k porušení neutrální roviny a tím k zahlcení celého prostoru párou a další jevy, které se mohou vyskytnout a překvapit zasahující hasiče.

V této fázi si každý vyzkoušel pulzní hašení přímo proti reálnému požáru. V poslední části výcviku si absolventi prověřili taktiku vstupu do uzavřeného prostoru,(kon­tejneru) s následným průzkumem se zavodněnou hadicí, to vše při nulové viditelnosti a značné tepelné zátěži. Kolem 14:00 hodin byl výcvikový den ukončen.

Za celou jednotku HZS AMO patří poděkování por. Ing. Petru Ošlejškovi za vstřícnost a ochotu s jakou k výcviku přistupuje a také jeho kolegům instruktorům, kteří s námi celý výcvik absolvovali a poskytli i praktické rady.

Robert Kuruc
zástpce VČ HZS ArcelorMittal Ostrava a.s.

Sdílet