Čtvrtek 28. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do potoka v obci Myslív unikla červená látka, jednalo se o nebezpečné mořidlo na osivo

V úterý 15. října 2013 nahlásil starosta obce Kovčín na operační středisko, že v Kovčínském potoce protéká neznámá látka jasně červené barvy. V době, kdy byla situace zjištěna, protékala kapalina potokem již několik minut, k příjezdu hasičů se tato doba odhaduje na minimálně půl hodiny.

Hasiči měřením zjistili, že se nejedná ani o kyseliny ani zásady. Látka byla ve vodě silně naředěna. Nebylo možné ji zastavit ani pomocí sorbentu ani norných stěn.

Hasiči postupovali proti proudu potoka až do obce Milčice, odkud kapalina tekla kanalizací. Na konci Milčic nalezli na dvoře RD zdroj úniku – dle štítků na nádobách se jednalo o mořidlo na osivo. Hasiči odebrali vzorky látky a předali CHL Třemošná.

Společně s policií a se zástupci Životního prostředí hasiči kontrolovali tok až k Záhorskému mlýnu, zda nedošlo k úhynu ryb. Životnímu prostředí nebezpečná látka ve vodě na kontrolovaných místech již nebyla znatelná.

Ve středu 16. října 2013 hasiči pokračovali od ranních hodin v monitoringu toku a Dvoreckého rybníka. Úhyn ryb nebyl potvrzen.


Majitel údajně vyplachoval nádoby s přípravkem KINTO DUO na ochranu rostlin. Ze septiku pravděpodobně látka unikla do kanalizace volným přepadem.

Výrobce uvádí, že přípravek je nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Dále je uvedeno, že obaly musí být zneškodněny bezpečným způsobem a přípravek je zakázáno vylévat do kanalizace.

Hasiči odebrali vzorek, ve kterém následně v laboratoři kromě účinné látky Prochloraz identifikovali i insekticid DDT. Prochloraz je vysoce toxický pro vodní živočichy i vodní rostliny. Není snadno biologicky odbouratelný. Používat DDT je v EU zakázáno. Látka je pro vodní živočichy silně jedovatá.

Přípravek Kinto Duo společně s DDT může mít významný a dlouhodobý dopad na životní prostředí, zejména na vodní živočichy. Nedoporučujeme konzumaci ryb z této lokality.

Další postup bude řešit Odbor Životního prostředí a PČR.

por. Mgr. Pavla Jakoubková
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje
Sdílet