Čtvrtek 29. července 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pražští hasiči ze tří stanic zasahovali u simulovaného požáru krovu Katedrály svatého Víta

Simulovaný požár v prostoru krovu severního výběžku Katedrály sv. Víta nad Wohlmutovou kruchtou, kaplí sv. Zikmunda a starou zákristií byl nahlášen na operační středisko 16. října v 7:50.

Cílem cvičení byla likvidace požáru v prostoru krovu, prověření nástupních ploch pro výškovou techniku a její využití pro tuto budovu, ověřili jsme funkčnost suchovodů a hydrantové sítě. Při zásahu jsme spolupracovali se složkami ochrany Pražského hradu, Správou Pražského hradu a kustody Svatovítské kapituly. Zjistili jsme, jaké máme možnosti provedení záchranných prací v prostorách katedrály s ohledem na památkovou péči.

Na zasahující hasiče číhalo při cvičení několik nebezpečí pádu při výstupu venkovním schodištěm či propadnutí zasahujících hasičů v prostoru krovu. Zvláštní pozornost pak museli věnovat při jízdě k zásahu – v prostorách Pražského hradu jsou totiž úzké a nízké profily průjezdů. Také se muselo dbát na bezpečnost turistů v areálu Pražského hradu a na příjezdových komunikacích. Hasiči se naštěstí vyvarovali poškození architektonických prvků stavby při provádění hasebních a záchranných prací.

Cvičení proběhlo bez větších problémů a třicítka zasahujících hasičů z Hradu, Petřin a Holešovic si následně prohlédli celý objekt z hlediska požární ochrany, zjistili přístupové možnosti a seznámili se s nejcennějšími památkami uvnitř objektu, které by museli v případě ostrého zásahu zachránit.

por. Pavlína Adamcová
tisková mluvčí
HZS Praha
Sdílet