Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči školili stovky starostů

Téměř 530 starostů, místostarostů a pracovníků úřadů měst a obcí Jihomoravského kraje se od začátku února až do dnešních dnů zúčastnilo školení k řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Na závěrečných dvou cyklech přednášek a seminářů se sešli starostové z oblasti Moravskokrumlovska, Rosicka, Kuřimska, Šlapanicka, Tišnovska a Židlochovicka.

Školení v souladu s usnesením Bezpečnostních rad státu a Jihomoravského kraje připravil, koordinoval a zajistil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Na přípravě i průběhu školení se podílela řada dalších subjektů, vedle složek Integrovaného záchranného systému Krajský úřad JmK, Krajská veterinární správa, Krajská hygienická stanice, Povodí Moravy, Krajské vojenské velitelství, Český hydrometeorologický ústav a zástupci obcí s rozšířenou působností.

V průběhu dvou měsíců se starostové ve školícím středisku HZS JmK v Tišnově a na krajském ředitelství HZS v Brně sešli na 16 jednodenních i dvoudenních školeních. Starostové na nich obdrželi odbornou příručku k mimořádným událostem a krizovým situacím i řadu dalších dokumentů a metodických materiálů a pomůcek. Kolekci 36 materiálů starostové i další zájemci rovněž najdou na internetových stránkách HZS JmK na adrese www.firebrno.cz, část „informace“, oblast „dokumenty – informace pro starosty“.

V diskusi k jednotlivým tématům se starostové zajímali o řešení konkretních problémů svého regionu a možné zdroje mimořádných událostí a krizových situací. Největší část diskusí přitom patřila problematice povodní. Například při závěrečné besedě k bloku informací věnovaných Povodí Moravy se dnes starostové zajímali o problematiku určování aktivních zón v okolí vodních toků a o důsledky, vyplývající z omezení budoucí zástavby na těchto územích.

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje

-wap-
Sdílet