Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolné jednotky se ve Studénce zdokonalovaly ve vyprošťování z havarovaných vozidel

V sobotu 19. 10. 2013 proběhlo ve Studénce školení zaměřené na zásahy u dopravních nehod. Zkušení školitelé z řad profesionálních hasičů školili své dobrovolné kolegy z jednotek kategorie JPO II z okresu Nový Jičín, které jsou předurčeny k zásahům u dopravních nehod.

Celá odborná příprava byla rozdělena do dvou bloků, a to do teoretického a praktického. Teoretická část proběhla díky pochopení městského úřadu Studénka v přednáškovém sále radnice.

Nejprve byla hasičům představena prezentace s výkladem na téma zásahu u dopravní nehody vozidla s alternativním pohonem (LPG, CNG, hybrid). Školitelé upozornili na možná úskalí a nebezpečí v případě dopravní nehody a také v případě požáru a ukázali nejvhodnější postup při zásahu u takové dopravní nehody.

Druhou přednáškou byla základní psychologická příprava, zaměřená na chování zraněných i záchranářů u zásahu. Hasiči byli upozorněni na možné projevy chování postižených osob a také na úskalí např. davového chování. Samozřejmě i zde byly ukázány možné postupy, jak se s těmito situacemi vyrovnat a zvládnout je.

Třetí přednáška proběhla na téma vyprošťování osob z havarovaných autobusů a nákladních vozidel, kdy byly zúčastněným sděleny zvláštnosti a specifika u takového druhu zásahu oproti zásahům u „běžných“ dopravních nehod osobních automobilů.

V odpoledních hodinách pak proběhl praktický výcvik ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Školitelé připravili různé scénáře na pěti vozidlech, která byla po provedení výcviku předána k ekologické likvidaci. Hasiči si pod dozorem školitelů vyzkoušeli možné varianty co nejšetrnějšího a zároveň nejrychlejšího a nejefektivnějšího vyproštění zraněné osoby. Po každém cvičícím družstvu rozebrali pozitiva i negativa s cvičícími instruktoři, kteří jim také navrhovali různé alternativy, jak postupy zlepšit či zefektivnit.

Odborné přípravy tohoto druhu jsou pořádány po celém Moravskoslezském kraji tak, aby dobrovolní hasiči, kteří zasahují u dopravních nehod, byli řádně proškoleni a připraveni.

por. Ing. Petr Holub
zastupující tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

Sdílet