Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pracovní setkání zástupců složek IZS

Dne 29. března 2007 proběhlo na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Hradci Králové pracovní setkání představitelů základních složek IZS Královéhradec­kého kraje.

Setkání se zúčastnili představitelé Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Policie ČR – Správa Východočeského kraje, Okresních ředitelství Policie ČR kraje a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Tématem setkání bylo zhodnocení spolupráce, vyhodnocení informací a poznatků získaných při řešení mimořádných událostí v uplynulém období. Součástí pracovní porady bylo i projednání a příprava společného námětového cvičení složek IZS, které se uskuteční v červnu 2007.

K důležitým tématům patřily i tzv. typové činnosti složek IZS při společném zásahu. Jedná se o dokumentaci, která podrobně určuje postupy a spolupráci složek IZS při specifických mimořádných událostech. V současné době je již vyhotoveno šest typových činností (použití radiologické zbraně, demonstrování úmyslu sebevraždy, oznámení o uložení nebo nálezu výbušného předmětu, letecká nehoda, technopárty, nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů).

Základními složkami IZS jsou: Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky.

Obdobná setkání zástupců základních složek IZS probíhají pravidelně – nejméně jednou ročně.


por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

-wap-
Sdílet