Středa 20. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči našli nové zázemí v brněnské městské části Líšeň, stanice byla slavnostně otevřena

Nová brněnská požární stanice začala vznikat od poloviny roku 2011 v Zaoralově ulici v Brně-Líšni. Do areálu, který do té doby využívalo ministerstvo zemědělství, se hasiči přestěhovali ze základny v sousední Slatině, kde působili v pronajatých a pro výkon služby nevyhovujících prostorách.

Ve dvoupodlažní budově s velkými garážemi a dalším zázemím, která předtím sloužila jako brněnské pracoviště Státní rostlinolékařské správy a zkušební ústav zemědělské techniky, hasiči našli prostory, jaké v Brně už dlouho hledali. Nová stanice prošla dvouetapovou rekonstrukcí s celkovou investicí 27,6 milionů korun.

Největší část byla hrazena z investičních prostředků HZS Jihomoravského kraje s finanční podporou Generálního ředitelství HZS ČR. Jedním milionem korun přispěl také Krajský úřad Jihomoravského kra­je.

V areálu vzniklo deset garážových stání, zázemí pro chemickou a technickou službu, které se přestěhovaly z požární stanice Lidická.

Technická služba zajišťuje údržbu, opravy, kontrolu a revize technických prostředků, k nimž patří např. hadice, žebříky, ženijní nářadí, zásahové oděvy, hydraulické vyprošťovací nástroje, vybavení lezeckých skupin a další zásahová výzbroj podléhající pravidelným revizím a kontrolám. Významným krokem vpřed bylo pořízení technologického zařízení pro mytí a sušení hadic, které nemá v Jihomoravském kraji obdoby.

Chemická služba zajišťuje zejména kontroly, revize, údržbu a opravy dýchací techniky, protichemických ochranných oděvů, detekčních přístrojů apd.

Výjimečné postavení požární stanice Líšeň v rámci HZS JMK je dáno její předurčeností pro zásahy s výskytem nebezpečných látek, na olejové havárie, předurčenost pro dekontaminaci osob a techniky.

Do nových garážových stání se přestěhovalo množství techniky ze stanice Lidická. Z nové stanice vyjíždí např. automobilový žebřík AZ52, který najde uplatnění v okolních sídlištích. V garážích stojí také plynový hasící automobil, kombinovaný hasící automobil, protiplynový vůz nebo speciální přívěs pro dekontaminaci osob.

Součástí areálu je průmyslový venkovní bazén, který hasiči využívají při zkouškách čerpadel, výcviku na vodní hladině nebo na zamrzlé ploše.

Dnešního slavnostního otevření nové stanice se kromě vedení HZS Jihomoravského kraje a zástupců dalších složek IZS a jiných organizací zúčastnil také generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Foto: HZS JHM & Kamil Zouhar

por. Mgr. Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet