Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Železný hasič na Slovensku

Jak probíhala soutěž ve Zvoleně nás informoval jeden z pořadatelů Ing.Mgr.Ivan Chromek.

Študentský hasičský trojboj
O putovný pohár Katedry požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene

Myšlienkou, zorganizovať zaujímavú súťaž z hasičskou tematikou sa na Katedre požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene zaoberali už niekoľko rokov. Veď študenti tohto odboru patria v rámci okresných previerok pripravenosti DPZ vždy k favoritom a v roku 2002 sa stali v tejto súťaži aj držiteľmi Putovného pohára primátora mesta Zvolen. Ďalšou motivujúcou myšlienkou bolo pripraviť preteky v období, ktoré nebolo doteraz zaujímavé pre súťažiacich. V zime. Navyše, začiatkom roku 2003, si katedra pripomína 5. výročie svojho založenia.

A tak sa vo štvrtok, 12. decembra 2002, uskutočnila extrémna súťaž jednotlivcov Študentský hasičský trojboj O putovný pohár Katedry požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene. Súťaž bola určená pre študentov študujúcich požiarnu ochranu na vysokých a stredných školách a DPZ v okrese Zvolen. Jedinou podmienkou k účasti na súťaži bol dobrý zdravotný stav a vek 18 rokov v deň konania súťaže.

Na pozvánku od usporiadateľov kladne reagovali z TU v Košiach, VŠB – TU v Ostrave a zástupcovia DPZ z Budče a Očovej. Nakoniec sa v deň konania súťaže na štartovú listinu zapísalo 25 štartujúcich, medzi ktorými bolo aj 5 žien.

Jednotlivé disciplíny dokonale preverili fyzickú pripravenosť každého štartujúceho. K tomu sa pridali ešte extrémne klimatické podmienky, slnko a mráz –10oC. Čo všetko čakalo na súťažiacich:

Súťažiaci absolvovali celé preteky v zásahovom hasičskom kabáte, prilbe a rukaviciach, pričom na chrbte niesli záťaž, ktorú tvoril izolačný dýchací prístroj.

V prvej časti súťaže museli súťažiaci absolvovať trať dlhú 120 metrov na ktorej absolvovali ceľkovo osem disciplín. K nim patrilo:

1. Vytvorenie a roztiahnutie dvoch B prúdov, pozostávajúcich z dvoch B hadíc a B prúdnice, do vzdialenosti 30 metrov.

2. Zvinutie dvoch C hadíc do kruhu s maximálnym priemerom 38 cm.

3. Umiestniť 50 úderov 6 kg kladivom do pripravenej železnej konštrukcie / hammer-boxu, mimochodom odkukaného zo súťaže FIREMAN v Prahe/.

4. Absolvovanie slalomu medzi šiestimi bránkami.

5. Beh po gymnastickej lavičke.

6. Podlezenie gymnastického koňa.

7. Prelezenie prekážky s výškou jedem meter, ktorú tvorila švédska debna.

8. Rozvinutie C hadice s prúdnicou a jej pripojenie k rozdeľovaču.

Disciplíny 4–7 boli sťažené tým, že súťažiaci niesli v rukách záťaž, ktorú tvorili dva medicimbaly. Muži s hmotnosťou jedného cca 2,5 kg a ženy 1,5 kg, čo im sťažovalo prekonávanie prekážok. 3. disciplínu ženy absolvovali s kladivom s hmotnosťou 4 kg.

Poznámka: pôvodne mala byť trať rozdelená na dva 60 m úseky, ale z dôvodu zabránenia ohrozenia zdravia možným prechladnutím pri prestojoch došlo k spojeniu trate do jedného 120 metrového úseku.

Po absolvovaní tejto časti dostali súťažiaci čas na krátky oddych, počas ktorého bol zmeraný vplyv záťaže na organizmus pretekára prostredníctvom merania im bola zmeraná tepovovej frekvencie po absolvovanej záťaži.
Potom nasledovala druhá časť. Povestné schody. Aj keď v tomto prípade nešlo o toľko poschodí ako na podobnej súťaži v Prahe, alebo Bratislave. Išlo “len” o osem poschodí ŠD Bariny. Samozrejme, opäť s pôvodnou výstrojou a záťažou. Aj po tejto časti sa uskutočnilo meranie tepovej frekvencie pretekárov.


Ako dopadlo zápolenie hovorí konečné umiestnenie v tabuľke. Putovný pohár si odniesol do Košíc Juraj GLATZ z TU Košice, druhú a tretiu priečku obsadili študenti VŠB- TU z Ostravy Janko Lukáš a Petr Pustelník. V ženskej kategórii prvé miesto získala Zuzana Tesáčeková, pred Lenkou Lackovičovou a Katarínou Marečkovou, všetky z TU vo Zvolene.

Jméno........­.............­.............čas 1......čas2..­......čas 3

1..Juraj GLATZ........­.............­...2:04......1:00­.5…3:04.5
2..Janko LUKÁŠ........­.............2:02­.....1:06.4…3:08­.4
3..Petr PUSTELNÍK....­.............­..2:06......1:10­.7…3:16.7
4..Pavel MÁZOR........­.............2:23­.....0:58.7…3:21­.4
5..Štefan JANEŠÍK......­.............­.2:18.....1:07­.7…3:25.7
6..Peter PAVELKO......­.............2:22…1:07­.1…3:29.1
7..Ján BIELY........­.............­........2:41.9…0:58­.6…3:40.5
1/8.Zuzana TESÁČEKOVÁ...­...2:19…1:23.­......3:42
9..Jaroslav KRAJŇAN......­...........2:30…1:17­.4.....3:47.4
10..Ľubomír CHOMA........­.......2:52 …0:58.......3:50.0
11..Peter CUNDRA.......­.............2:58­.....1:00.2…3:58­.2
12..Radovan BAVÚZ........­.......2:40…1:21­.4…4:01.4
13..Tomáš SÁMEL........­.............3:01…1:02­.3.....4:03.3
14..Matúš HAMBÁLEK.....­........3:12…1:09­.3…4:21.3
15..Martin JOMBÍK.......­.............­.3:07…1:16.4.­....4:23.4
2/16..Lenka LACKOVIČOVÁ…3­.16…1:16.5…4:32­.5
17..David VÁRADI.......­.............­.3:18.2..1:18­.3.....4:36.5
18..Pavol GONA.........­.............3:30­.....1:15.1…4:45­.1
3/19..Katarína MAREČKOVÁ....­...2:52......1:58­.......4:50
20..Michal VONKOMER.....­........3:44.­....1:10.8…4:54­.8
21..Michal ŠABO.........­.............­..3:47......1:14­.7.....5:01.7
22..Ján BIELY........­.............­.....3:08....­.2:08.......5:16
23..Zdeno REPČEK.......­.............­.4:22.....1:10­.6......5:32.6
4/24..Lucia FRLAJSOVÁ....­......4:18...­..1:50.2.....6:08­.2
5/25..Zuzan KUBÍKOVÁ.....­.........4:49­......2:18...­.....7:07

legenda:1/8 – 1. miesto v kategórii ženy, 8. miesto v celkovom poradí

Čo povedať na záver?
Organizátorom, ale aj súťažiacim sa podarilo splniť cieľ, ktorí si dali na začiatku. Týmto cieľom bolo okrem podania hodnotného športového výkonu a nadviazania športového a odborného kamarátstva, zvýšiť motiváciu študentov odboru PO k možnému budúcemu povolaniu. K tomu prispela aj skutočnosť, že diplomy najlepším po výbornom záverečnom guláši odovzdal víťaz extrémnej súťaže profesionálnych hasičov IRON FIREMAN 2002, ktorá sa konala 6. októbra 2002 v Prahe, por. Rastislav Pecník, príslušník OR HaZZ v Banskej Bystrici, externý študent 5. ročníka odboru PO DF TU vo Zvolene. Na základe výsledkov a ohlasu prvého ročníka súťaže, v roku 2003 prisľúbili účasť na tomto podujatí aj študenti z Poľska a Maďarska. Takže máme sa na čo tešiť.
Na záver patrí poďakovanie organizátorom z Katedry požiarnej ochrany DF a Ústavu telesnej výchovy TU vo Zvolene, OV DPO vo Zvolene, OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene za zorganizovanie zaujímavého dňa pre študentov.
Ing.Mgr.Ivan Chromek
Sdílet