Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Technisches Hilfswerk v Praze

V pondělí 2. dubna se generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán spolu s dalšími členy vedení sboru setkal s představiteli německé Technické pomocné služby (Technisches Hilfswerk – THW) v čele s prezidentem THW Albrechtem Broemme.

Čeští odborníci své německé kolegy seznámili s postavením Hasičského záchranného sboru ČR, uspořádáním tuzemského Integrovaného záchranného systému a fungováním krizového managementu. Hosté na oplátku prezentovali činnost THW a nastínili možnosti dalšího rozvoje vzájemné spolupráce – např. při výměně mládeže, či společných cvičeních.

Představitelé THW ocenili vyspělost technologií operačního a informačního střediska generálního ředitelství HZS ČR a vybavení místností pro působení krizových štábů.

Dnes (3. 4. 2007) navštíví kladenské sídlo HZS Středočeského kraje a ve středu pak zavítají do Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Technická pomocná služba spadá jako federální úřad pod německé spolkové Ministerstvo vnitra a je součástí tamního systému civilní ochrany. V Německu je to jediná státní organizace zabývající se ochranou proti katastrofám. Agentura je schopna do postižených oblastí vysílat zásahové síly a prostředky, disponuje širokou logistickou základnou, množstvím techniky a v jejím rámci v současnosti působí téměř 80 000 dobrovolníků včetně nejrůznějších specialistů. THW má také dlouholetou praxi v poskytování humanitární pomoci a s účastí na humanitárních misích v zahraničí. Agentura disponuje prostředky pro nouzové dodávky pitné vody, potravin, její zaměstnanci i spolupracovníci jsou schopni obnovit dodávky elektrického proudu, zřídit dočasné telekomunikační spojení nebo stavět mosty.

Více o Technisches Hilfswerk na www.thw.bund.dekpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet