Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VOLBY 2013 a hasiči: Co mají jednotlivé politické strany v Poslanecké sněmovně za plány? Prozkoumali jsme

Oslovili jsme tiskové mluvčí všech sedmi stran, které v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny uspěly, aby přiblížili, jak se právě jejich strana staví k hasičům – a to jak dobrovolným, tak profesionálním. Někteří bohužel ani po opakovaných prosbách nereagovali, podíváme se tak jen do stranických volebních programů.

ČSSD 20,45 % – 50 mandátů

Citace z volebního programu:

Spravedlivě rozdělíme prostředky z fondu zábrany škod mezi dobrovolné a profesionální hasiče. Navrhneme rozšíření daňových úlev pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách a daňově zvýhodníme jejich zaměstnavatele.

Prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů policistů a hasičů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na odměnu či náhradní volno vztahovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události.

Úspory nelze hledat v platech řadových policistů a hasičů, ale v rámci rozpočtu mimo výdaje na mzdové prostředky, … (redakčně zkráceno o nesouvisející věci).

Změníme systém finančního ohodnocení příslušníků bezpečnostních složek, především v kategorii odměn – narovnání systému mezi funkcionáři a řadovými příslušníky směrem ke spravedlivému rozdělení. Vrátíme 10 % do tarifních platů, které odebrala vláda Petra Nečase.


Budeme usilovat o vytváření sdílených kapacit sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému (policie, hasičů, armády) s cílem snížit náklady na udržování nezbytné úrovně bezpečnosti a obranyschopnos­ti ČR.

ANO 2011 – 18,65 % – 47 mandátů

Citace z volebního programu:

Zasadíme se o zlepšení podmínek příslušníků HZS a záchranných složek.

Dobrý den, před volbami jsme dělali dva rozhovory pro dva hasičské magazíny (více tedy najdete v nich), také jsme podpořili dobrovolné hasiče z Vracova, kteří dvakrát hasili naše balíky.

Jaromír Hasoň, tiskový mluvčí


Dobrovolní hasiči akce pro děti dělají. Jaký na ně máte názor a dohlédnete vůbec na podobné spolky? (Alarm Revue 32)

Jistě, několik akcí dobrovolných hasičů jsme i finančně podpořili. Vždyť to je přesně to podhoubí, o kterém mluvím. V tomhle ohledu jsou na tom obce lépe než velká města, natož celá republika. Spolky, jako dobrovolní hasiči, se dokázaly spojit, dokážou si pomoct, sehnat sponzory, spolupracovat navzájem. Přitom jde o dobrovolnou činnost pro obecné blaho.

Myslel jsem, že na podobném principu postavíme i naše hnutí, ale to jsem byl asi naivní. Česká politika pořád přitahuje různé lidi kvůli penězům, ne kvůli službě občanům.

… Jinak podporuji některé kulturní akce, koncertní turné populárních skupin a podporujeme i některé akce dobrovolných hasičů. Já už jsem spíš v takovém tom stádiu, kdy mně samotnému dělá radost radost druhých, zvlášť těch, kteří potřebují pomoc.

Andrej Babiš

KSČM – 14,91 % – 33 mandátů

Citace z volebního programu:

Zachování struktury Hasičského záchranného sboru ČR v čele s generálním ředitelstvím. Personální audit a analýzu využitelnosti zařízení GŘ HZS ČR.

Podporu dobrovolných hasičů zařazených do jednotek Sborů dobrovolných hasičů, které jsou součástí poplachových plánů.

Rozšíření daňových úlev pro členy jednotek Sboru dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách a daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří tyto členy aktivně zasahující ve výjezdových jednotkách zaměstnávají.

TOP 09 – 11,99 % – 26 mandátů

Citace z volebního programu:

Budeme posilovat jednotlivé prvky Integrovaného záchranného systému. V kapitole Ministerstva vnitra chceme zřídit položku, ze které budou poskytovány granty na projekty podporující jednotky sborů dobrovolných hasičů.

ODS – 7,72 % – 16 mandátů

Citace z volebního programu:

Hasičský záchranný sbor ČR nesmí zůstat na okraji zájmu resortu Ministerstva vnitra. Vedle svého základního poslání chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry má svou nezastupitelnou roli při mimořádných událostech a živelných pohromách. Budeme se proto snažit pro HZS střednědobě garantovat dostatečně vysoký rozpočet, který zajistí, že hasiči budou perfektně vycvičeni, rychle se dostanou na místo katastrofy a při zásahu budou mít kvalitní vybavení.

Chceme také vytvořit legislativní podmínky pro větší motivaci dobrovolných hasičů a jejich zaměstnavatelů. Vedle společenského ocenění musí být tento koncept postavený i na motivačních a materiálních výhodách.

Úsvit přímé demokracie – 6,88 % – 14 mandátů

Citace z volebního programu:

Žádná zmínka o hasičích, program zmiňuje pouze platové podmínky policistů.

V roce 2011 byly policistům sníženy platy o více než 2000 Kč. Existoval příslib, že se jim peníze postupně dorovnají do původní výše. Dnes je jisté, že tento slib nebyl dodržen a s dorovnáním platů se nepočítá. Požadujeme splnění slibů, které policisté dostali, a vrácení jejich platů alespoň na úroveň roku 2010.

KDU-ČSL – 6,78 % – 14 mandátů

Citace z volebního programu:

Zabráníme tomu, aby dobrovolník nebo jeho zaměstnavatel dopláceli na angažmá v dobrovolnických aktivitách.

Budeme podporovat občanské dobrovolnické bezpečnostní sítě.

V předvolebním programu KDU-ČSL jsme se zaměřovali především na oblasti života společnosti, které pokládáme za více nebo méně problémové. Profesionální i dobrovolní hasiči patří k těm složkám společnosti, jejichž fungování je výborné.

Chceme i nadále, aby hasiči měli ke své tolik potřebné činnosti ve prospěch nás všech maximální podporu a mohli se bez zbytečných byrokratických překážek plně věnovat své službě.

Daniel Herman, tiskový mluvčí

Sdílet