Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči připravují s rádii a televizemi dohody o tísňových informacích

Zástupci šesti regionálních rozhlasových stanic a dvou televizních studií z Moravskoslezského kraje přijali nabídku na bližší spolupráci při předávání a vysílání tísňových informací z HZS MSK, potažmo z krizového štábu kraje, například v případě povodní, epidemie ptačí chřipky, úniků nebezpečných látek či jiné mimořádné události významného rozsahu.

Hasiči připravují s rádii a televizemi v Moravskoslezském kraji dohody o tísňových informacích


Ve středu 4. 4. 2007 se ředitelé, šéfredaktoři, vedoucí redakcí zpravodajství a další zástupci rozhlasových a televizních studií setkali na krajském ředitelství hasičů v Ostravě-Zábřehu na semináři, který jim problematiku předávání tísňových informací přiblížil. Hasiči z odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení s nimi rozebrali možnosti a způsoby předávání tísňových informací a stanovených opatření při krizových situacích a vysvětlili podmínky vzájemné dohody, která bude uzavřena písemně.

Mezi hasiči a celostátními veřejnoprávními prostředky – tedy Českou televizí a Českým rozhlasem – existuje dohoda o předávání a vysílání tísňových informací již několik let. V Moravskoslezském kraji bude upřesněna s ostravským studiem České televize, s Českým rozhlasem Ostrava a také s Českým rozhlasem Olomouc, jehož vysílání si mohou poslechnou obyvatelé Bruntálska a Rýmařovska. Spolupracovat bude vedle nich Rádio Čas, Hitrádio Orion, Rádio Kiss Morava, Rádio Hey a TV Nova.

Zástupci regionálních rádií teď mají během několika dní upřesnit, jaké možnosti a dosahy jejich vysílače mají a zda lze vysílat tísňové informace jen ve vybraných oblastech Moravskoslezského kraje. Také do jaké doby od zaslání tísňové informace hasiči do studia ji mohou média předat posluchačům. Pracovníci televizí mezi jiným zjistí možnosti vysílání tísňových informací v plovoucích řádcích.

Zástupci médií také dostali k dispozici návrh Dohody o spolupráci při vysílání tísňových informací a zveřejňování nařízených krizových opatření. Její součástí budou časy, kdy dané studio vysílá živě a za jak dlouho je schopno text odvysílat, rovněž telefonní, e-mailové a faxové kontakty na pracovníky studia, kam je možné v případě potřeby text tísňových informací posílat.

Hasiči mají několik vzorů textu tísňové informace podle typu mimořádné události. V rozhlase či televizi by měla zaznít v původním znění a co nejdříve po varovném signálu, vysílaném sirénami.

Povinnost spolupráce všech – tedy nejenom veřejnoprávních médií – při předávání tísňových informací obyvatelstvu je dána aktuálním zněním zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému, zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení a také zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. „To ale neznamená, že bychom chtěli brát média v našem kraji do nějakého područí. Pouze jim nabízíme spolupráci. Přitom si přejeme, abychom předávání tísňových informací nemuseli v praxi nikdy použít,“ řekl ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Ing. Libor Folwarczny.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

-kaw-
Sdílet