Úterý 26. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V rámci společného instrukčně metodického zaměstnání v Nových Hradech hasiči trénovali záchranu osob

V sobotu 26. 10. 2013 proběhlo v Nových Hradech společné instrukčně metodické zaměstnání jednotek SDH Nové Hrady, Suchdol nad Lužnicí a České Velenice. Tématem tohoto již druhého společného IMZ tentokrát bylo prohloubení znalostí a dovedností v provádění průzkumu, pátrání a záchraně osob při požárech.

Zaměstnání bylo rozděleno na tři části. První část byla část teoretická kde si hasiči za pomocí prezentace zopakovali ty nejdůležitější pravidla a zásady co se daného tématu týče. Po skončení prezentace pokračovalo zaměstnání v prostoru výjezdových garáží SDH Nové Hrady, kde si hasiči procvičili manipulaci se zraněnými neboli zachraňovanými osobami a transport osob na krátkou vzdálenost ať už v jednom nebo ve dvou záchranářích.

Dále zde byl starostou SDH České Velenice představen nový technický prostředek ve výbavě jejich výjezdové jednotky. Tímto prostředkem byla termokamera. Všem zúčastněným byla nejprve vysvětlena její funkce a posléze si mohl každý práci s tímto prostředkem vyzkoušet.

Po té následoval společný oběd v klubovně SDH. Po společném obědě, který pro nás připravila paní „velitelová“ se jednotky přesunuly do areálu bývalých technických služeb města Nové Hrady. Zde proběhla druhá praktická a tedy třetí a poslední část instrukčně metodického zaměstnání.

V této části zaměstnání bylo přítomným hasičům technikem chemické služby HZS SŽDC a zároveň členem SDH vysvětleno a demonstrováno správné používání dýchacího přístroje a ukázána uživatelská kontrola DP před použitím. Poté museli všichni zúčastnění hasiči tuto uživatelskou kontrolu před zraky technika CHS bezchybně provést.

Dále bylo za pomoci tzv. studeného divadelního kouře provedeno zakouření objektu bývalých technických služeb, kde si hasiči procvičili orientaci a pohyb v zakouřeném prostředí, pátrání a vyhledávání postižených osob. Po absolvování poslední části této odborné přípravy byla při nástupu jednotek předána pomyslná štafeta v pořádaní příštího společného IMZ do Českých Velenic.

Vít Soubusta
SDH Nové Hrady

Sdílet