Sobota 23. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů okrsku Velká Bíteš je tradiční akcí v přátelském duchu

V neděli 27. října 2013 se uskutečnilo setkání nositelů titulu „Zasloužilý hasič“ a hasičů-seniorů okrsku Velká Bíteš jako poděkování za celoživotní činnost ve prospěch hasičského hnutí. Sraz byl v obci Nové Sady, odkud společně odjeli Zasloužilí hasiči do Hasičského muzea v Oslavanech.

Zde je uvítal člen odborné rady hasičské historie při OSH Brno-venkov Zdeněk Moural. Po něm se ujal slova pan Jan Kyselák, znalec historie Oslavan a místopředseda Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Představil historii Oslavan, zámku i muzea Oslavany. Po expozici Hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska provázel ing. Jiří Gross.

Po prohlídce muzea a části zámku v Oslavanech se všichni přesunuli zpět do obce Nové Sady, kde v místní restauraci po chutném obědě zasedli k vlastnímu rokování.

Zasloužilí hasiči se schází každoročně a na jejich setkání se v letošním roce dostavili:

 • Naděžda Švejdová – členka výkonného výboru Brno-venkov;
 • Ladislav Švejda – vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje a člen republikové rady;
 • Karel Herold – držitel titulu „Zasloužilý hasič“ a Záslužného řádu českého hasičstva;
 • Ladislav Fajmon – vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů při OSH Žďár nad Sázavou;
 • Bohumil Jobánek – člen odborné rady zasloužilých hasičů při OSH a držitel titulu „Zasloužilý hasič“;
 • Jiří Klusák – náměstek starosty okrsku Velká Bíteš, člen výkonného výboru OSH a garant okrsku Velká Bíteš;
 • Jiří Havlát – náměstek starosty okrsku Velká Bíteš,
 • Petr Fousek – velitel okrsku Velká Bíteš;
 • ppor. Bc. Miroslav Volf – HZS kraje Vysočina – velitel PS Velká Bíteš;
 • ing. Milan Vlček – starosta města Velká Bíteš;
 • ing. Alois Koukola, CSc. – kronikář města Velká Bíteš;
 • Karel Klíma – starosta obce Nové Sady
 • a další hosté.

Přítomní se dozvěděli novinky, které se od minulého setkání udály. Podělili se o svoje radosti a starosti, které je nově potkaly a kriticky zhodnotili některé události v životě naší společnosti a v samotném Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hosté vystupující ve svých neformálních projevech se shodli na tom, že je potřeba těmto bratřím v hasičské službě poděkovat a mít na paměti, že to byli právě oni, kteří nesli pomyslný prapor dobrovolného hasičstva a který nyní předávají i se svými zkušenostmi těm mladším. Nechť je tedy ve správných rukou a ať nadále šíři myšlenku vzájemně si pomáhat.

Všichni přítomní se pak ve vzájemné besedě podělili o zážitky z dění ve sborech i v jejich rodinách a odebrali se do svých domovů s tím, že se těší na další setkání v příštím roce. Celé setkání proběhlo v kamarádském duchu. Velmi kvalitní a dobré bylo občerstvení se spoustou dobrot na stolech. Veliké poděkování zaslouží za celou akci hasiči SDH Nové Sady.

Autobusovou dopravu sponzorsky zajistil ing. Miloslav Kliment ze společnosti BDS-BUS Velká Bíteš.

Foto: SDH Velká Bíteš/archiv

David Dvořáček

Sdílet