Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Otevření psychologické laboratoře hasičů

Včera, 6. dubna 2007, proběhlo za přítomnosti představitelů HZS Královéhradeckého kraje a vedoucí psycholožky MV-GŘ HZS ČR slavnostní zahájení provozu psychologické laboratoře HZS Královéhradec­kého kraje.

Pracoviště se nachází v budově HZS Královéhradeckého kraje v Úprkově ulici v Hradci Králové–Malšovicích.

Psychologická služba Hasičského záchranného sboru vznikla na přelomu let 2002 a 2003 na základě koncepce psychologické služby HZS ČR, která byla vypracována z rozhodnutí generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR) a náměstka ministra vnitra v letech 2001–2002. Psychologická služba zajišťuje psychodiagnostická vyšetření, dále psychologicky-poradenskou a posttraumatickou péči o příslušníky a zaměstnance HZS ČR a podílí se i na koordinaci péče o oběti při mimořádných událostech.

Nové psychologické pracoviště HZS Královéhradeckého kraje v Hradci Králové–Malšovicích zahrnuje psychologickou laboratoř, vyšetřovnu, kancelář psychologa a kancelář asistenta psychologa.

Psychologická laboratoř (1) slouží především k posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR (2) a příslušníků HZS ČR pro výkon vybrané funkce (3). V souladu s koncepcí psychologické služby HZS ČR zajišťuje laboratoř v Hradci Králové vyšetření nejen pro HZS Královéhradeckého kraje, ale také pro HZS Pardubického, Libereckého a kraje Vysočina.

1)- Skládá se ze čtyř základních testovacích pracovišť, projekčního testovacího pracoviště a pracoviště psychologa.
2)- §15 zákona č. 361/2003 Sb., O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
3)- §6 odst. 2 písm. h) vyhlášky MV č.287/2002 Sb., §21 odst. 4 zákona č.238/2000 Sb.

Při psychologickém vyšetření jsou využívány jak přístrojové metody (uchazeč odpovídá prostřednictvím dotykových panelů), tak klasické testové a dotazníkové metody „tužka-papír“. Vyšetření zahrnuje zjištění osobnostních, intelektových a výkonových předpokladů uchazeče. Cílem psychologického vyšetření je zjištění, zda komplexní osobnostní profil uchazeče nebo příslušníka HZS ČR je v souladu s kritérii stanovenými pro určené funkce.
Výsledkové listy testů osobnosti, anamnestický dotazník, schéma pro zaměřený rozhovor a podklady pro konzultaci zpracovaných údajů, používané při psychologickém vyšetření uchazeče nebo příslušníka HZS ČR, jsou protokolárně vedeny a průběžně aktualizovány MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.


mjr. Mgr. Ondřej Sezima
psycholog
HZS Královéhradeckého kraje

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

-wap-
Sdílet