Pondělí 4. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Problematika vyprošťování z havarovaných automobilů

Přinášíme druhý díl zajímavého seriálu o problematice vyprošťování z havarovaných automobilů. Seriál vám přináší firma NORDSTAHL, která u nás nabízí tento jedinečný software.Ochranný systém při převrácení otevřeného vozu (kabrioletu)

Při převrácení kabrioletu je v prvé řadě zapotřebí ochránit osoby před těžkými zraněními tím, že bude zachován určitý prostor. Z tohoto důvodu se často do tohoto typu vozidel používá jednoho nebo dvou pevných nebo automatických ochranných rámů.


Pevné ochranné rámy

Pevné ochranné rámy jsou pevně spojeny s karoserií vozidla a jsou její integrální součástí. Ochranné rámy jsou vyrobeny ze zesílených materiálů, aby vydržely nárazy při převrácení vozidla a udržely ochranný prostor, jestliže vozidlo se převrátí na střechu.


Automatické ochranné rámy

Na rozdíl od pevných ochranných rámů jsou automatické ochranné rámy v normálním stavu ukryty v karoserii vozidla a uvolní se teprve při převrácení vozidla, a to po signálu z řídící jednotky SRS nebo ze zvláštní řídící jednotky. Doba spuštění je cca 0,5 sekundy.

Podle typu vozidla se používají dva druhy automatických ochranných rámů: systém „pop-up style“ (obvykle umístěný v opěrkách hlavy nebo za nimi) nebo systém „flip-up style“ (montáž za sedadly). Spouštění automatických ochranných rámů se uskutečňuje prostřednictvím předpjatých per, která se uvolní po signálu z řídící jednotky. Jakmile se automatický ochranný rám dostane do správného postavení, je v něm automaticky zablokován. Ochranný rám je možno vrátit do původního stavu, a proto se často uvolní i při jiném druhu nehody společně s některými airbagy, aby bylo zajištěno, že ochranný prostor je pro cestující zabezpečen, i kdyby pak nenásledovalo převrácení vozidla.


Předpínače bezpečnostních pásů

Při mnoha nehodách se předpínače bezpečnostních pásů aktivují dříve než airbagy proto, aby se neutralizovalo event. volné upnutí ochranných pásů a aby cestující byl fixován k sedadlu.

V závislosti na typu vozidla jsou předpínače bezpečnostních pásů použity jak pro přední, tak také pro zadní řadu sedadel. Někdy je dokonce používáno více předpínačů pro jeden bezpečnostní pás pro jistotu, že je pás skutečně správně napnut.

Ve většině předpínačů je použita malá pyrotechnická kapsle, ale existují také předpínače pracující mechanicky s předpnutým perem. Některé předpínače jsou aktivovány mechanicky a nezávisle na elektrickém systému vozidla, i když systém airbagů je aktivován elektricky.

Míst, kde se předpínač může nacházet, je celá řada. Předpínač může být připevněn k navíječi pásu, k zámku bezpečnostního pásu nebo také na konci bederního pásu.Řídící jednotka SRS

Vozidla s více airbagy jsou obvykle vybavena jednou řídící jednotkou SRS, která řídí aktivaci bezpečnostního systému ve vozidle. Pomocí senzorů dostane jednotka impuls informující o směru nárazu a podle tohoto impulzu přizpůsobí aktivaci airbagů pro danou nehodu.


Řídící jednotka

Řídící jednotka SRS trvale shromažďuje informace jednotlivých senzorů ve vozidle. Vyhodnocuje signály a zkoumá, zda zjištěné hodnoty jsou ještě přijatelné, tj. zda více než jeden senzor zjistil deceleraci nebo akceleraci. Zjistí-li jednotka, že došlo k nehodě, aktivují se bezpečnostní systémy, které pro tuto specifickou situaci mají nastavenou ochrannou funkci. Neaktivují se však airbagy, které ochrannou funkci nemají, např. sedí-li na sedadlech dítě v dětské sedačce.

Řídící jednotka soustavně kontroluje, zda je bezpečnostní systém plně funkční, a hlásí chyby a kromě toho může mít i některé funkce po nehodě, např. zapnutí varovných blikačů, uvolnění centrálního zamykání nebo odpojení čerpadla pohonných hmot.

Řídící jednotka SRS je obvykle umístěna uvnitř vozidla, např. uvnitř středové konzole, pod sedadlem nebo pod přístrojovou deskou.


Sensory

Sensorů je několik typů. Hlavní nehodový sensor je obvykle umístěn přímo u řídící jednotky, satelitní sensory se nalézají v přední a v postranních částech vozidla. Tyto sensory měří zrychlení nebo zpomalení a ostatní proměnné hodnoty, např. tlak uvnitř dveří, a předávají tyto hodnoty řídící jednotce SRS.


Sensor převrácení

Mohou nastat nehodové situace, vedoucí k těžkému poškození vozidla ale nikoliv k aktivaci airbagu, např. při převrácení vozidla. Důvodem je, že airbagy mohou být aktivovány jen v případě, kdy sensory druh nehody zjistí. V současné době mají sensor pro převrácení namontovány jenom některé vozy; tento sensor v případě převrácení aktivuje příslušné airbagy, včetně hlavových. V případě, že sensor pro převrácení vozidla není použit, aktivují se postranní a hlavové airbagy jen v těch případech, dojde-li k dostatečně vysoké příčné akceleraci, např. při nárazu boku vozidla při převrácení.

Mechanické sensory

Některé řídící jednotky jsou také opatřeny přídavným mechanickým bezpečnostním vypínačem ke snížení rizika náhodné aktivace v případě závady v elektrickém systému vozidla.


Kondenzátory

Kondenzátor v řídící jednotce airbagů (u některých vozidel se používá také kondenzátor separátní) zajišťuje zachování nezbytného napětí pro aktivaci bezpečnostního systému pro případ, že elektrické obvody vozidla jsou v počáteční fázi nehody příliš brzy vyřazeny z funkce. Doba, než se takový kondenzátor vybije, závisí od výrobce vozidla a pohybuje se od několika milisekund až do 30 minut a nastartuje se v momentu, kdy vozidlo zůstane bez proudu.Zesílení karoserie

Aby byla dále zvýšena pasivní bezpečnost cestujících ve vozidle, přisuzuje se velký význam také struktuře karoserie a materiálům, které se pro ni používají.

Ke zvýšení standardu bezpečnosti se často používají nové materiály, které mají vyšší pevnost a navíc jsou lehčí. Také tvary částí karoserie mohou její pevnost značně zvýšit a přispět k její tuhosti a odolnosti. Plech s vylisovaným profilem je zpravidla pevnější než plochý plech. Tímto způsobem může být ušetřen jak materiál, tak také snížena váha vozidla a zároveň zvýšena pevnost karoserie.

Pevnost jakéhokoliv se materiálu může zvýšit změnou jeho složení. U oceli lze zvýšení pevnosti dosáhnout tepelným zpracováním a také přídavky legovacích materiálů. Nejdůležitější charakteristickou veličinou, která tímto způsobem může být zvýšena, je pevnost v tahu. Čím vyšší je pevnost v tahu, tím pevnější, ale také křehčí je docílený materiál. Každá část karoserie je přitom tak konstruována, aby použitý materiál se při nehodě choval optimálně a podle možností rozdělil vzniklé síly na celou strukturu karoserie, aby tak bylo spotřebováno co nejvíce energie nárazu.

Ocel je jak v minulosti, tak i v současné době nejvíce používaným materiálem při stavbě vozidel. Zároveň však její podíl na celém vozidle v uplynulých letech vykazuje stále klesající tendenci díky používání alternativních materiálů a sendvičových dílů. Přitom se ve velké míře využívá hliníku, neboť je zhruba třikrát lehčí než ocel. Umělé hmoty nastupují hlavně při výrobě nárazníků a postranních panelů vozidel.

Při čelní srážce je velký díl vzniklých sil absorbován destrukční zónou. Zóna pohltí velkou část těchto sil při deceleraci nebo akceleraci, a chrání tak cestující ve vozidle a zároveň zabraňuje tomu, aby části z prostoru motoru vnikly dovnitř karoserie. Zároveň přenáší část sil do jiných struktur vozidla.

Při nárazu z boku pohlcují většinu vzniklých sil dveře a boční struktury vozidla. Boční struktury vozidla se skládají přitom především z dveřních sloupků a z prahových struktur. Zejména dveře, prahové struktury a sloupky B musejí být značně zesíleny, aby při nárazu nepronikly do prostoru karoserie. Z tohoto důvodu se opatření k jejich zesílení soustředí především na dveřní sloupek B s cílem rozložit potom ostatní zbývající síly na další struktury vozidla. Zesílení dveřních sloupků B se dociluje hlavně použitím vysokopevnostních ocelí, optimálním tvarem, výrobou sloupků s několika vrstvami a event. vložením zesílení z trubek. Zesílení z trubek se také v mnoha případech používá ve dveřích proti bočnímu nárazu. Všechna tato opatření směřují k dosažení optimální bezepečnosti pro cestující.
Copyright© Moditech Rescue Solutions BV – All Rights Reserved
Český překlad: Copyright© Nordstahl s.r.o. – Všechna práva vyhrazena


Aktualizace softwaru CRASH RECOVERY SYSTEM zahrnuje i nákladní automobily

-kaw-, -wap-, -kuw-
Sdílet