Čtvrtek 29. července 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prosečtí dobrovolní hasiči si pořídili v zahraničí starší cisternu Mercedes s nástavbou Schlingmann

Již v průběhu roku 2012 proběhlo několik schůzek členů výjezdové jednotky SDH s vedením města Proseč, na kterých byl hlavním tématem technický stav dopravního automobilu. Vzhledem ke korozi podvozku bylo rozhodnuto, vydat se cestou nákupu jiného staršího vozidla. Dopravní automobil DA 12 na podvozku Avia sloužil v jednotce od roku 2000, kdy byl bezplatně převeden od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Co se pořízení „nové“ cisterny týkalo, tak se jako zajímavá možnost jevilo pořídit starší vozidlo ze zahraničí, kde se ceny pohybují v daleko přijatelnějších mezích a technický stav je díky pravidelným servisům na velmi dobré úrovni. V tomto kroku všechny zainteresované utvrdil i Pardubický kraj, který poskytl dotaci na nákup spíše menší CAS.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Proseč patří do kategorie JPO III a zasahuje u různých druhů událostí a to jak na silnici, tak i v kopcovitém lesním terénu přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Díky vstřícnosti sponzorů a zřizovatele se v posledních letech jednotka vybavuje pro zásahy u dopravních nehod. Na vozidlo CAS 32 Tatra 815 byl dokoupen lanový naviják, zakoupeno starší vyprošťovací zařízení Holmatro, dalším krokem bude zakoupení speciálních nosítek Scoop rám.

Vzhledem k členitosti okolí města Proseč bylo jedno z kritérií vozidlo s konfigurací náprav 4×4. Dalším logickým kritériem, vzhledem k čtyřmístné kabině vozu CAS 32 Tatra 815, byla prodloužená kabina vozidla pro posádku 8+1. Po dlouhém hledání prosečské hasiče zaujala nabídka firmy Tital Company Czech. Jednalo se o Mercedes Benz 1222 AF 4×4, který sloužil u německé jednotky profesionálních hasičů. Vozidlo z roku 1986 bylo zajímavé jak cenou, tak i velikostí úložných prostor pro vybavení.

Poté se rozběhlo jednání zakončené hlasováním zastupitelstva v září letošního roku, kde byla jednohlasně schválena smlouva. Slavnostní předání vozidla proběhlo 25. 10. 2013 při příležitosti každoročního lampiónového průvodu a uctění památky padlých při obou světových válkách.

Zakoupené vozidlo CAS 15 – M2Z, pochází z roku 1986 a je postaveno na podvozku Mercedes 1222 AF, konfigurace náprav 4×4 s uzávěrkami diferenciálu, motor o výkonu 159 kW, manuální pětistupňová převodovka. Nástavba byla zhotovena německou firmou Schlingmann.

Pravá a levá strana nástavby je osazena hliníkovými roletami, v zadní části vozu je hliníková roleta a po její levé straně žebřík k výstupu na horní plošinu s hliníkovou bednou.

Uvnitř přední pravé rolety se na prvním výsuvném platě nachází motorová pila Husquarna, přilba, lesnická lopatka, kombinovaný kanystr s provozními náplněmi a kufřík s nářadím pro údržbu pily. Na druhém výsuvném platě je kombinovaný vyprošťovací nástroj Holmatro, po dokoupení zde bude umístěno další vybavení pro zásahy u dopravních nehod. Na třetím výsuvném a částečně výklopném platě je uložen agregát Holmatro s hadicemi a nově zakoupené kalové čerpadlo Heron EMPH 80 W s maximálním přepravním objemem 1300 l/min. V plastové přepravce pak zakládací klíny. V horní části jsou uloženy dopravní kužely, dále zde budou umístěny barely se sorbenty a prázdný barel na použitý sorbent.

Ve druhé roletě na pravé části vozu je uloženo vybavení k požárům. V držácích je zde bourací sekera, sací koš, hydrantový nástavec, ejektor a několik proudnic. V horní části se nachází regál pro uložení požárních hadic B a C. Ve spodní části je naviják se šedesáti metry vysokotlaké hadice, prozatím osazené standardní hliníkovou půlspojkou C a proudnicí. Naviják je navíjen manuálně pomocí kliky s vývodem v zadní části nástavby.

V zadní hliníkové roletě se nachází čerpadlo Rosenbauer FP16/12 s automatickou pístovou vývěvou, na které je napojena plastová vodní nádrž o objemu 1600 l. Na čerpadle jsou dva vstupy pro plnění vozidla a vývod pro nouzové rychlé vyprázdnění nádrže vozu. Výtlaky jsou umístěny pod nástavbou vždy po dvou na každé straně vozu. Nad čerpadlem je umístěno výklopné plato pro uložení redukcí a dalších potřebných armatur.

V prostoru levé zadní rolety je uložena elektrocentrála Honda EC 5000, přenosný osvětlovací stožár 2× 500W, prodlužovací kabely, elektrické kalové čerpadlo a regál s dalšími požárními hadicemi.

Pod levou přední roletou jsou dva dýchací přístroje v otočném držáku a dvě náhradní lahve. Ve spodní části je výsuvné plato, na které bude umístěn přetlakový ventilátor. Dále je v horní části velké výsuvné a sklopné plato pro uložení ženijního nářadí.

Savice pro plnění jsou umístěny již od výroby v držácích na stupačkách vozu. Savice pro kalové čerpadlo Heron se nalézají v hliníkové bedně na pochozí střeše nástavby, kde je zároveň uložen čtyřdílný nastavovací žebřík.

Rozměry vozidla jsou: délka 7850 mm, šířka 2500 mm, výška 3100 mm, celková hmotnost 12800 kg.

V prostorné kabině vozu pro posádku 1 + 1 + 7 se v zadní části nalézají dva integrované držáky dýchacích přístrojů, držák na zdravotnický batoh a hasící přístroj. Pod sedačkami je uloženo nářadí na případnou opravu vozu a balená voda.

Vozidlo je osazeno zábleskovou rampou Federal Signal, dvěma zábleskovými majáky v přední masce a zadním rotačním majákem.

Závěrem zbývá doplnit, kolik cisterna stála a kdo na ní dal peníze. Cena vozidla včetně všech úprav byla 620 000,– Kč. Na nákupu vozidla se podílel Pardubický kraj přidělením dotace, město Proseč a finančně přispělo i několik sponzorů. Jedná se o firmy: Bohemia Steelmont, Ergotep, AVE a Česká spořitelna, za což jim patří velké poděkování.

Foto a info: JSDH Proseč

Sdílet