Čtvrtek 20. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Bojový řád 9/Ř: Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu

Prostředky řízení na místě zásahu umožňují zpracování a přenos informací (spojení) potřebných pro řízení zásahu. Řízení na místě zásahu rovněž podporuje označení struktur řízení, výstražné značky a další prostředky pro označení nebo zviditelnění organizace na místě zásahu, nebezpečí apod.

Velitel zásahu organizuje spojení na místě zásahu a spojení s příslušným operačním střediskem a odpovídá za úplnost a správnost předávaných informací.

Pokud to technické prostředky umožní oznámí velitel jednotky, která přijela na místo zásahu jako první, příslušnému operačnímu středisku převzetí velení zásahu a upřesní místo zásahu a charakter zásahu.

Základními prostředky pro přenos informací jsou spojové prostředky. Při jejich nasazení se doporučuje:

  1. při soustředění radiostanic do omezeného prostoru velitelského stanoviště musí být zabráněno vzájemnému rušení radiostanic,
  2. při dlouhodobých zásazích je výhodné rádiové spojení rozšířit o linkové nebo mobilní telefonní spojení, aby radiové spojení bylo zálohované; telefonní spojení zaručuje rychlejší a účinnou výměnu informací prostřednictvím osobně vedených rozhovorů. Linkové spojení se využívá, když nelze použít rádiové spojení. Pro telefonní spojení se využívá jednotná telefonní sít, neveřejná účelová sít (Ministerstva vnitra, železnice, elektrické rozvodné závody, pobočkové ústředny, apod.). Výhodné je rovněž použití mobilních telefonů zejména pro úroveň operačního a strategického řízení mimořádné události,
  3. pro přenos informací se používá také datových přenosů, které poskytují textové, grafické, zvukové nebo obrazové informace, pro přenos informací je možno použít faxu apod.

Přenos informací je možno realizovat prostřednictvím porad velitele zásahu, náčelníka štábu apod. s podřízenými.

Sdílet
Přiložené soubory
R.09 Prostredky rizeni.pdf zobrazit online PDF 261 kB
Banner MIBAG_2012 OK