Sobota 16. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Budoucí hasiči-záchranáři se v Chomutově a Teplicích připravovali na své povolání

Od 9. září 2013 si žáci 3. ročníku Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově mohli během tří týdnů vyzkoušet své schopnosti v unikátním výcviku. Jednalo se o kurz NOV – modul 2 určený pro žáky oboru Strojník požární techniky a škola jako jediná v republice splňuje podmínky dané MŠMT a Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Ve třech družstvech prošlo třemi výcvikovými pracovišti 25 budoucích hasičů. První část byla zaměřena na cvičební řád jednotek požární ochrany. Při bojových rozvinutích se žáci učili taktikám zásahů v uzavřených prostorách školy. Zároveň si vyzkoušeli, jak náročné je provádět simulovaný zásah, ale zároveň také zvládnout evakuaci a záchranu osob.

Na učebně chemické služby, kterou škola disponuje, probíhala výuka s ochrannými prostředky hasiče, tedy izolačními dýchacími přístroji a protichemickými obleky. Naučili se uživatelskou kontrolu, složení přístroje nebo správný postup při oblékání a svlékání OPCH 90.

Druhá část byla zaměřena na lezecký výcvik. Po nezbytném proškolení bezpečnosti práce se mladí hasiči seznámili s materiálem pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Po absolvování uzlové techniky přišla na řadu požární věž, ze které chlapci prováděli jednotlivé způsoby slanění. Pro zpestření výcviku odjeli na jeden den do Teplic. Zdejší územní odbor disponuje cvičným lezeckým trenažérem, kde si například vyzkoušeli výstup prvolezce na stožár lanovky nebo zachycení pádu do lana.

V druhé části na ně čekal zátěžový polygon. Ten musí absolvovat každý výjezdový hasič jednou do roka. Vzhledem k tomu, že to byla pro všechny první zkušenost, obstáli se ctí a velice dobře se vypořádali se všemi nástrahami. Opravdovým vrcholem lezeckého výcviku bylo slanění sedmipatrové budovy domova mládeže.

Třetí a poslední část výcviku byla zaměřena na práci na vodě. Výcvik byl prováděn na vodní nádrži Banda v Chomutově. Za nepříznivých klimatických podmínek, kdy neustále pršelo a voda v nádrži dosahovala 12°C, si žáci opravdu sáhli na dno svých nejen fyzických, ale především psychických sil.

Pouze v mokrých neoprenech cvičili záchranu tonoucích, skok do neznámé vody, manipulaci s raftem nebo převracení raftu s následným vytažením osob. Nevyhnuli se ani práci s nornými stěnami, kdy museli dokázat nornou stěnu ustavit na vodní hladinu.

Po třítýdenním výcviku je čekaly závěrečné zkoušky. Žáci vše zvládli úspěšně pod dohledem zkušených lektorů z řad příslušníků HZS ÚK. Přitom zvládnout závěrečné zkoušky nebylo vůbec jednoduché.

Pod dohledem zkušební komise vedené ředitelem HZS ÚK plk. ing. Romanem Vyskočilem a zástupci Školícího vzdělávacího zařízení GŘ HZS ČR Brno museli na jednotlivých pracovištích předvést svoje praktické schopnosti.

Hodnocení výcviku ze strany žáků bylo jednoznačně kladné, většina z nich je u dobrovolných hasičů v celé České republice, a tak mají k této práci blízký vztah.

Příprava odborného výcviku nebyla jednoduchá – prosby, žádosti o finanční prostředky, bez kterých by nemohl být nakoupen všechen potřebný materiál, ale také technické zabezpečení poskytnuté profesionálními hasiči. Velké poděkování patří HZS ÚK a hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi za vstřícný postoj a pomoc.

Tím však práce nekončí. Učitelé odborných předmětů a vedení školy bude opět usilovat o realizaci kurzu NOV – modul 1 pro druhý ročník.

Povolání hasiče záchranáře je velmi náročné a pro naši společnost nepostradatelné. Může nás tedy jenom těšit, že je o něj mezi mladými lidmi stále velký zájem.

Text: Petr Dudek, vedoucí lektor – instruktor, foto: Antonín Snášel

Sdílet