Čtvrtek 28. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vlastníci a správci bytů se v Ostravě dozvěděli víc o ochraně domácností před nebezpečnými plyny a požáry

Přesně 50 zástupců velkých vlastníků bytových domů a bytových družstev z celého Moravskoslezského kraje se zúčastnilo úterního dopoledního semináře, zaměřeného na problematiku ochrany domácností před nebezpečnými plyny a požáry. Připravil jej Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v budově svého ředitelství v Ostravě-Zábřehu.

Záměr dvouhodinové akce se vydařil – informovat tyto „bytové“ firmy o nebezpečí plynů a požárů v domácnostech, představit detektory plynů a požárů a nabídnout varovné letáky. Posluchači byli navíc velmi pozorní a ptali se na nejrůznější souvislosti s požární ochranou. Prezentace, používaná na semináři, bude vyvěšena na www.cahd.cz, na stránkách týkajících se kampaně o nebezpečných plynech a požárech.

Preventisté z HZS MSK zde představili dlouhodobou kampaň, týkající se varování před nebezpečím plynů a požárů v domácnostech, pokračovali obecnými zásadami požární bezpečnosti v bytových domech i s ukázkou fotografií, dokumentujících jak místa výbuchů po únicích plynů a požáry, tak špatný stav některých chodeb a sklepů domů. Hasiči se pak zaměřili na praktickou ukázku fungování detektorů plynů a hlásičů požáru.

Posluchači měli nejvíce dotazů a nejčastěji diskutovali na téma zatarasených únikových cest a neúčinné komunikace s „nepořádnými“ nájemníky, na téma bezpečného větrání v době dobře těsnících plastových oken, hlavně v kuchyních s plynovými sporáky, také je zajímaly otravy oxidem uhelnatým v koupelnách. Odnesli si několik varovných letáků (další si mohou stáhnout a vytisknout z webu www.cahd.cz.

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s HZS MSK a HZS dvou dalších moravských krajů dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu a vzniku oxidu uhelnatého v domácnostech.

Hasiči působí například letáky či podrobnými informacemi na svém webu, doplňovanými o stanoviska nejrůznějších odborníků. Například hasiči Moravskoslezského kraje nechali po celý měsíc listopad vyvěsit více než 1300 varovných letáků v dopravních prostředcích městské i dálkové veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Dopravci poskytli svá reklamní místa zdarma.

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob po možných výbuších zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události – v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm, o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Po zahájení kampaně ještě výbuch plynu „úřadoval“ (letos v září) na bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Tam se obešel shodou okolností bez zranění, ale také s velkou materiální škodou.

Časté jsou dnes také otravy zplodinami při nedokonalém spalování (například karmy v koupelnách apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.

Varovné letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty i jednotlivci (obcemi, bytovými družstvy, hasičskými preventisty apod…) na webu asociace ČAHD: www.cahd.cz. Jsou zde k dispozici mj. i seznamy detektorů konkrétních plynů – metanu, propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory (podobně jako hlásiče požáru v případě požárů) velmi snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet