Úterý 23. dubna 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pražští hasiči mají novou stanici v Modřanech. Poprvé v novodobé historii sboru jí nefinacovalo město, ale stát

V pražských Modřanech vyrostla nová hasičská stanice. Bude zajišťovat bezpečnostní standard cca 80 tisícům obyvatel, kteří bydlí v okolí.

Jak nám řekla tisková mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová, sníží se tak výrazně dojezdové časy pražských jednotek na sídliště Kamýk, Lhotka, Modřany, Libuš, Písnice, Cholupice, Komořany, Hodkovičky, Točná a částečně se pokryje i Braník.

„Budeme zasahovat i na novém jižním silničním okruhu kolem Prahy. Velice dobře jsme se seznámili s tunely a mosty a nacvičovali jsme řešení různých havarijních situací. Vždyť asi 75% našich zásahů jsou zásahy technické, v nichž je zahrnuta i pomoc při dopravních nehodách“, dodala mluvčí.

Hasičská stanice Modřany (v ulici gen. Šišky mezi zastávkami Observatoř Libuš a Levského) je navržena jako dva vzájemně propojené objekty obdélníkového tvaru svírající mezi sebou pravý úhel tak, aby byl pozemek využitý v západní a jižní části.

V jedné části objektu je hasičská stanice pro činnost zásahových jednotek a v jejím posledním nadzemním podlaží prostor pro Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Tam je také umístěn pracovní prostor pro štáb ředitele HZS hl. m. Prahy a záložní pracoviště pro krizový štáb hl. m. Prahy.

Ve druhé části objektu, umístěném v severozápadní části pozemku, bude krajské operační a informační středisko – linka 150 a telefonické centrum tísňového volání 112 se zázemím a s technologiemi potřebnými pro tento provoz.

Od poloviny osmdesátých let, kdy byla postavena HS 4 Chodov, aby chránila Jižní Město nebyla v Praze postavena nová hasičská stanice, která by rozšiřovala počet pražských hasičských stanic. Nová ve smyslu, že není náhradou za nevyhovující objekt (např. z časů II. světové války), ale je to stanice, která pokrývá současné potřeby místních částí hlavního města Prahy.

V současné době probíhá kolaudační řízení, dnes hasiči přebrali stavbu od dodavatele. Po zařazení stavby do trvalého užívání se sem přestěhuje určený počet příslušníků, kteří dnes slouží na jiných pražských stanicích, odkud zajišťují ochranu životů , zdraví a majetek obyvatel a návštěvníků hlavního města . Konkrétně zde bude pracovat cca 120 příslušníků HZS hl. m. Prahy.

Hasičská stanice Modřany je vůbec první hasičskou stanicí v novodobé historii, která byla postavena z peněz státu. Ostatní hasičské stanice, které na území Prahy, jsou ve vlastnictví hlavního města. Výstavba nové moderní hasičské stanice Modřany s KOPIS (krajským operačním a informačním střediskem 150) a TCTV (telefonním centrem tísňového volání 11 2) stála 172 milionů korun.

Foto: Libor Makrlík – POŽÁRY.cz

por. Pavlína Adamcová
tisková mluvčí
HZS Praha
Sdílet